Påföljder vid fel - avhjälpande, prisavdrag, hävning och skadestånd

Undrar vad som gäller när ett företag tar tillbaka en vara för att laga ett fel som de själva upptäckt? Kunden fick meddelande om det och fick själv åka till butik med varan. Väl där skulle butiken skicka varan till verkstaden. Hur lång tid har verkstaden/butiken på sig att fixa felet? De har inte erbjudit en lånevara under tiden den ska fixas. Att vara utan varan är en olägenhet för kunden. Kan kunden kräva någon ersättning?

Lawline svarar

Tolkning av omständigheter och frågan

Ett företag har upptäckt ett fel på en vara och tagit tillbaka varan för att laga den. Kunden fick meddelande om det och fick själv åka till butik med varan. Sedan skickade butiken varan till verkstaden. De har inte erbjudit någon vara att låna under perioden som den lagas och detta har varit en olägenhet för kunden.

Jag förstår det som du vill veta vad som gäller när ett företag ska laga ett fel. Särskilt ställda frågor till detta är hur lång tid företaget har på sig att rätta felet och om kunden kan kräva ersättning.

Vilken lag som är tillämplig

För att kunna hjälpa dig så måste jag ta fram vilken lag som kan vara tillämplig. Utifrån den informationen du har skickat så kan jag inte fullt ut veta om personen du har köpt av är en näringsidkare eller inte. Om personen är en näringsidkare så är det konsumentköplagen som är tillämplig och är personen som du har köpt av inte det så är köplagen tillämplig. Skillnaden är att om konsumentköplagen är tillämplig så har du mer möjligheter att få hjälp.

Du har gjort en indelning av företag och kund. Min bedömning av detta är att kunden inte är ett företag därför. Jag tolkar därför kunden som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, det vill säga kunden har köpt den för att använda den till saker som inte hör till företagande. Därmed är kunden att betrakta som konsument (1§ 5st KköpL).

Jag tolkar företaget som en juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, det vill säga ett företag som säljer varor för att tjäna pengar. Därmed är företaget att betrakta som en näringsidkare (1§ 6st KöpL).

Eftersom kunden är en konsument (se 1:1 5 st KköpL) och företaget är en näringsidkare (se 1:1 6st KköpL) och kunden har köpt en lös sak (vara är en lös sak) av företaget så är konsumentköplagen tillämplig (1:1 1st KköpL).

Laga fel - påföljder

Eftersom det är fel på varan så kan avhjälpande bli en aktuell påföljd och denna har säljaren tilltagit. Påföljder som får beaktas vid fel är enligt 23, 24 och 26-29 §§ avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Köparen kan även kräva skadestånd enligt 30-32§§ KköpL (22§ KköpL). Hävning innebär att köparen får tillbaka sina pengar och säljaren får tillbaka varan, det vill säga kraven mot varandra och avtalet upphör.

Hur lång tid på sig får företaget att laga varan?

Avhjälpande (det vill säga laga en vara) ska ske inom skälig tid, det vill säga rimlig tid, utan kostnad och väsentlig olägenhet (26§ 1st KköpL). Skälig tid är inom ett par dagar och om det inte kan ske inom en vecka ska företaget erbjuda en ersättningsvara (proposition. 1989/90:89 s. 122). Det framgår inte i din fråga hur många dagar de har tagit på sig så jag kan inte göra en bedömning där i ditt enskilda fall, däremot vet du nu vad som gäller.

Vad händer om avhjälpande inte har skett inom skälig tid?

Om avhjälpandet inte har skett inom skälig tid (se stycket ovan) så kan kunden kräva prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet enligt 29§ KköpL (28§ 1st KköpL).

Prisavdraget regleras fortsatt i 28 2st KköpL i ditt fall. Då kan kunden få vidare rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, till den del denna kostnad inte är oskäligt hög eller täcks genom att köparen erhåller ett prisavdrag.

Om felet är av väsentlig betydelse för kunden så kan denne häva köpet (29§ KköpL). Denna olägenhet som du beskriver ska vara av väsentlig betydelse. Väsentligheten ska bedömas utifrån köparens synpunkt. Om felet är av sådan art som i allmänhet kan anses vara väsentligt gäller detta för kunden. Väsentligheten ska även främst läggas vikt i avvikelsens storlek i förhållande till felfri vara, det vill säga hur sönder den är. Här läggs även in om säljaren kan laga varan, men då detta med stor sannolikhet inte skett i tid så är det underlag för att det är av väsentlig betydelse. Att avhjälpandet inte har skett i tid är något som talar för att kunden kan häva. En helhetsbedömning av alla omständigheter ska göras (proposition. 1989/90:89 s. 127-128).

Jag har inte så mycket information om situationen men eftersom du förklarar att det är en olägenhet så lutar min bedömning åt att felet är av väsentlig betydelse och att hävning är aktuellt. Framförallt att företaget inte har avhjälpt felet i rätt tid.

Kan kunden kräva ersättning?

Som ovan förklarat så kan kunden kräva skadestånd enligt 30-32§§ KköpL (22§ KköpL). Om företaget inte kan visa på att misslyckandet att laga varan beror på ett hinder utanför företagets kontroll (exempelvis pandemin som påverkar att det kan vara svårare att få in material att laga) och att de inte hade kunnat räkna med det så har kunden rätt till skadestånd (30§ 1st KköpL).

Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust eller annan förlust på grund av felet (32§ 1st KköpL). En viktig notering är att skada som uppkommer enligt 30§ KköpL inte avser ersättning för förlust i form av skada som sker på annat än den sålda varan (32§ 2st KköpL). Anta att varan hade varit en ugn. Låt oss säga att kunden har länge tänkt att renovera köket men att plötsligt så går ugnen sönder. Då måste kunden lämna in ugnen och då faller de omständigheterna in som du beskrivit i form av att avhjälpandet inte sker i tid. Då kan det uppstå en skada hos den som kunden anställt för renoveringen, då denne inte kan utföra jobbet när det var tänkt. Den typen av skada omfattas inte av 30§ KköpL.

Säljarens skadeståndsskyldighet enligt 30§ omfattar även skada som på grund av fel på den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör kunden eller någon medlem i hans hushåll och egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, det vill säga inte för ett företag (31§ KköpL). Här kan därmed skada som uppkommer på annat än den sålda varan beaktas (jämfört med stycket ovan).

Tips

Mitt tips är att om avhjälpandet inte har skett i tid ska kunden försöka häva köpet. Företaget verkar inte seriöst vilket därför gör det lämpligare att försöka kontakta ett annat företag. Det finns mycket som talar för hävning i form av att avhjälpandet inte har skett i tid samt att det uppstått olägenheter för kunden. Sedan om det visar sig finnas möjlighet till skadestånd rekommenderar jag att kräva det.

Då företaget vill behålla ett gott rykte och ge bra kundservice kommer de säkert att förstå din situation och hjälpa dig.

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”