Påföljder vid dröjsmål av vara

2020-12-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har beställt en tvättmaskin den 15e december som skulle levereras inom 2-5 dagar. Exemplaret jag beställde var en B-vara, alltså att den kunde innehålla någon skada på förpackningen eller liknande. Jag fick en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse kort efter min order. I och med att en leveransbekräftelse hade nått mig valde jag att sälja min gamla tvättmaskin för att göra plats för den nya. Två veckor senare har jag ännu inte fått min tvättmaskin och när jag pratar med företaget menar det att varan inte finns kvar och att jag inte kommer att få den. Så nu står jag utan tvättmaskin, kommer inte få någon och företaget har dessutom inte påbörjat någon process att skicka tillbaks mina pengar trots deras vetskap om att produkten inte finns.Min önskan är inte att få tillbaka pengarna för att välja en annan maskin utan jag vill veta mina möjligheter till att kräva företaget att ersätta mig med en likvärdig vara för den maskin jag köpt, alltså kräva att de fullgör köpet.Vad är mina möjligheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga utgår jag från att du som privatperson beställt en vara från en näringsidkare. Därmed blir konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).

Vad anses som dröjsmål?

Vad som avses med dröjsmål är om varan inte avlämnats eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida (9 § konsumentköplagen). Är avtalet mellan dig och säljaren 2-5 dagar och varan inte levererats ännu och det inte beror på något förhållande från din sida så anses det som dröjsmål på säljarens sida. Du som konsument har därmed en möjlighet att hålla inne betalningen, kräva att säljaren fullgör köpet eller om du vill häva köpet helt. Du som köpare har även rätt att kräva skadestånd (10 § konsumentköplagen).

Påföljderna

Du som köpare har som sagt rätt att hålla inne betalningen (11 § konsumentköplagen). Du har dessutom rätt att hålla fast vid köpet och därvid kräva att säljaren fullgör köpet. Däremot är inte säljaren skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga. Om någon av dessa förhållanden upphör inom en rimlig tid, får du som köpare ändå kräva att säljaren fullgör köpet (12 § konsumentköplagen).

Är säljarens dröjsmål av väsentlig betydelse för dig som köpare så har du även en möjlighet att häva köpet (13 § konsumentköplagen). Du har rätt till ersättning för den skada du lider genom säljarens dröjsmål, om säljaren inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han skäligen kunde förväntas ha räknat med (14 § konsumentköplagen).

Sammanfattningsvis verkar det som det föreligger ett dröjsmål på säljarens sida. Dina möjligheter är därmed att hålla inne betalningen, kräva att säljaren fullgör köpet, häva köpet eller till sist få ersättning om du lidit skada av detta. Som du nämner är du inte intresserad av att få pengarna tillbaka, men då har du även en möjlighet att kräva att säljaren fullgör köpet ändå.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1189)
2021-04-14 Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?
2021-04-14 Vilka påföljder aktualiseras vid säljarens dröjsmål?
2021-04-14 Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?
2021-04-12 Konsuments reklamationsfrist

Alla besvarade frågor (91191)