Påföljder när köpare frånträder avtal

FRÅGA
Hej!Jag och en köpare kom överens om att han skulle köpa mina inredningsmöbler, som jag annonserat på Blocket. Han kom och tittade på dem, vi förhandlade väldigt länge angående priset, vi skrev ett kvitto med varor, pris, signatur, handpenning på 1000 kronor och att produkterna skulle plockas upp så fort som möjligt. Vi gjorde ett muntligt avtal, vi båda fick ett varsitt handskrivet kvitto, och vi har skakat hand på det. Tre dagar har gått och nu har han ångrat sig. Vad händer? Vad är min rätt och vad är hans rätt? Han kräver sin handpenning tillbaka, eller så går han till polisen och anmäler mig, säger han. Vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Man blir bunden av ett avtal när parterna i fråga uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse om avtalsbundenhet. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal och ska hållas. Av dina uppgifter kan det anses att ett avtal har ingåtts i enlighet med 1 kap. 1 § avtalslagen.

Den som påstår att avtal har ingåtts har också har bevisbördan för det. Du ska göra det mer sannolikt att avtalsbundenhet har uppkommit än att det inte gjort det. Vid muntliga avtal kan det vara svårt att bevisa vad som överenskommits. Har någon varit närvarande vid er överenskommelse kan personen vittna om att avtal ingåtts. Kvittot där du listat varorna, priset som ni dessutom skrivit under kan utgöra bevis om att avtal ingåtts.

Avtalsbrott

Om en köpare inte presterar i enlighet med avtalet är det att anses som avtalsbrott. Man kan inte frånträda ett avtal bara för att man inte längre vill vara bunden av det. Jag antar att ni båda ingick avtalet i egenskap av privatpersoner. Påföljderna vid avtalsbrott regleras i ert fall i köplagen.

Påföljder

Om köparen inte betalar i rätt tid eller inte medverkar till köpet har du enligt 51 § köplagen rätt att kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd om köparens avtalsbrott orsakat dig skada. Du kan således kräva att köparen betalar och hämtar inredningsmöblerna. Om du och köparen inte kommer överens kan du vända dig till tingsrätten.

Handpenningen

Av frågan framkommer det inte om ni avtalat om att handpenningen ska vara en förskottsbetalning och därmed vid hävning återgå till köparen eller om handpenningen ska förverkas om köparen frånträder köpet, dvs. att du ska få behålla handpenningen. I rättspraxis har man angett att ett avtal om handpenningen vid tvivel, dvs. om inget särskilt avtalats, ska anses utgöra avtal om förskottsbetalning. För att handpenningen ska förverkas vid hävning torde krävas särskilt avtal om detta mellan parterna.

Vänliga hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (111)
2020-10-04 Vad händer när man ingått ett avtal man omöjligen kan fullfölja?
2020-10-01 Kan banken neka lån i efterhand?
2020-08-01 Ersättning för det positiva kontraktsintresset vid avtalsbrott
2020-05-24 Uppskjuten föreställning och hävning

Alla besvarade frågor (85552)