Påföljden vid skadegörelsebrott

FRÅGA
Jag har läst att man inte kan dömmas till enbart böter för skadegörelse längre. När tog man bort den regeln?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fängelse har ingått i straffskalan för skadegörelsebrott de senaste 20 åren. Efter en lagändring 2004 skärptes maximistraffet för brottet från fängelse i 6 månader till fängelse i 1 år. Slutligen skärptes maximistraffet år 2017 från fängelse i 1 år till fängelse i 2 år.

Trots att fängelse ingår i straffskalan har HD i NJA 2000 s. 432 fastställt att påföljden vanligtvis ska bestämmas till böter.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänligt hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (110)
2020-08-03 Kan det vara brottsligt att förstöra en cykel och anklaga någon för samlag med en granne?
2020-06-30 Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?
2020-06-30 Är stenkastning mot fönster ett brott och vad kan straffet bli?
2020-06-25 Skadegörelse vid fotbollspel

Alla besvarade frågor (82752)