Påföljd vid stöld och vilka skyldigheter den åtalade har när denne blivit kallad till huvudförhandling.

2017-08-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag har åkt fast för stöld vid två tillfällen inom 5 år (andra 4,5 år efter första tillfället). Jag lider av svår ångest och tvångsmässighet och skäms fruktansvärt, har nu återigen börjat ta hjälp och medicineras vilket jag vet är skyddande för att inte återfalla. Nu har jag för den andra stölden (1900 kr) fått en stämningsansökan och kallelse till förhandlingar i tingsrätt. Jag är desperat och förtvivlad och vet inte vad detta innebär. Varför har butiken lämnat in en stämning? Vad kan påföljden bli? Är det böter, villkorlig dom eller fängelse som det rör sig om? Varför väljer butiker att lämna in stämningsansökan och hur går detta till? Jag erkände brottet direkt. Jag lider alltså av psykiska besvär men har ett jobb inom vården och ordnat liv i övrigt. Tack på förhand.
SVAR

Hej, roligt att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga.

Butiken har troligtvis lämnat in en stämningsansökan för att butikens företrädare tycker att det du gjorde var fel; att lagstridigt handlande ska straffas. Om du, när du blev påkommen, inte lämnade tillbaka varan värd 1900 kr, har butiken också drabbats av en ekonomisk förlust. I samband med stämningsansökan kan butiken kräva att du ska betala ett skadestånd, motsvarande de utgifter butiken haft på grund av stölden.

Det strängaste straffet för stöld är två års fängelse, se brottsbalken (BrB) 8 kap. 1 §. Som straff kan även utdömas böter, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård, se BrB 1 kap. 3 §. Böter anses vara en mildare påföljd än fängelse, se BrB 1 kap. 5 §. Villkorlig dom anses enligt praxis vara en mildare påföljd än skyddstillsyn och båda dessa två anses mildare än ett fängelsestraff, se BrB 30 kap. 1 §. Överlämnande till särskild vård kan vara ett alternativ till de ovanstående nämnda påföljderna. Har stölden begåtts av en person som vid huvudförhandlingen i tingsrätten inte har fyllt 21 år kan det vara lämpligt att personen döms till ungdomsvård eller ungdomstjänst istället för fängelse. Har personen missbruksproblem eller lider av en allvarlig psykisk störning kan det också vara lämpligare att personen placeras på en särskild inrättning för vård istället för fängelse. Villkorlig dom kombineras i regel med ett bötesstraff. Döms skyddstillsyn ut kan det kombineras med böter för att skärpa straffet. Ungdomsvård kan kombineras med antingen samhällstjänst eller böter, se BrB 32 kap. 3 §. Om butiken lidit skada på grund av stölden kan du även bli tvungen att betala skadestånd till butiken. Det finns inget ”likhetstecken” mellan ett bötesstraff och skyldigheten att betala skadestånd. Bötesbeloppet betalas till staten medan skadeståndet betalas till butiken.

Vilket straff som du kan tänkas få är svårt att säga utan att veta din historia. Tingsrätten kommer ta hänsyn till en rad kringomständigheter. Vad som talar för ett strängare straff är återfallsrisken medan din ålder, ordnade liv och vilja att genomgå behandling för att i fortsättningen hålla dig laglydig talar för ett mildare straff. Jag gissar på att du kan räkna med villkorlig dom i kombination med böter, eventuellt enbart böter eller någon form av ungdomsvård, kanske i kombination med samhällstjänst alternativt böter, beroende på din livssituation.

I kallelsen du fått ska det följa med ett svarsbrev. Kallelsen ska du skriva under och skicka tillbaka i svarsbrevet till tingsrätten, som en bekräftelse på att du tagit del av informationen. Du är skyldig att medverka i huvudförhandlingen. Om du måste infinna dig personligen vid huvudförhandlingen eller om det räcker med ett ombud står i kallelsen. Ska du infinna dig personligen och kan du inte komma den dag som huvudförhandlingen ska hållas, ska du genast meddela detta till tingsrätten. Annars måste du komma. Kommer du inte kan du bli tvungen att betala en kostnad. Du kan också komma att hämtas till huvudförhandlingen.

www.domstol.se finns en bra film om hur själva rättegången i ett brottmål går till. Där finns även information till en person som står åtalad för brott.

Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1176)
2021-07-28 Utvidgning av åtal.
2021-07-28 Får ett utvidgande av åtal ske under slutpläderingen?
2021-07-26 Hur går en rättegång till
2021-06-30 Hur man kan ansöka om särskild handräckning vid olovlig besittningsrubbning

Alla besvarade frågor (94327)