Påföljd vid stöld och olaga hot

2015-09-04 i Påföljder
FRÅGA
Ska dömas för stöld och olaga hot.vad blir straffet
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utifrån din fråga är det svårt att ge dig ett exakt svar på vad påföljden kommer bli för de båda brotten. Påföljden kan nämligen påverkas av flera faktorer, bl.a. gärningspersonens ålder och tidigare brottslighet. Det är brottsbalken (här) som innehåller de olika brotten och straffskalorna. För stöld är straffskalan fängelse i högst två år men det kan även stanna vid böter, 8 kap. 1 § BrB. Vad gäller det andra brottet, olaga hot, regleras detta i 4 kap. 5 § BrB. Straffskalan för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år och om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid påföljdsbestämningen utgår man normalt från den nedre tredjedelen av straffskalan och därefter påverkar brottets art samt försvårande och/eller förmildrande omständigheter påföljden. Finns möjlighet att utdöma annan påföljd än fängelse går den lindrigare påföljden före. Andra lindrigare påföljder som kan bli aktuella är villkorlig dom eller skyddstillsyn tillsammans med böter eller samhällstjänst. De försvårande/förmildrande omständigheterna finner du i 29 kap. BrB (se 2-3 §§).

När det är flera brott som begåtts bildar de en gemensam straffskala, 26 kap. 2 § BrB. Det högsta straffet som kan dömas ut är därmed fängelse 4 år (om det rör sig om grovt olaga hot). I Sverige ”plussar” man inte ihop brottens straffskalor, utan domstolen tar straffvärdet för det grövsta av brotten och lägger ihop med hälften av straffvärdet för det andra.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1337)
2020-10-20 Hur länge sitter om i fängelse om man döms till två månader?
2020-10-19 Påföljd vid narkotikabrott
2020-10-19 Slopad straffrabatt för unga
2020-10-18 straff för olovlig körning och bilstöld för ungdom

Alla besvarade frågor (85164)