Påföljd vid stöld, narkotikabrott och skadegörelse

2020-12-25 i Påföljder
FRÅGA
Jag är misstänkt för en rad brott och undrar över eventuell påföljd. Jag är tidigare ostraffad, har fast anställning och är 30 är. Alla brott inträffade vid samma tillfälle och i en butik.Stöld av kläder för 31000. Ett verktyg som tar bort alarmbrickorna hittades.Narkotikabrott, då de hittade en 1 lapp lsd samt Skadegörelse för 7000kr. Då alarmbrickorna hade placerats på andra kläder i butiken. Så min fråga är vilken eventuell påföljd ni tror jag kommer få samt om det finns möjlighet att bli erbjuden strafföreläggande. Slutligen undrar jag även hur lång tid detta skulle vara kvar i belastningsregistret?Tack för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eventuella påföljder

Till att börja med vill jag säga att när det kommer till val av påföljd kan jag inte med säkerhet säga vad påföljden blir i ett sådant här fall och med sådana omständigheter som du beskriver i din fråga. Detta eftersom en bedömning alltid görs i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Jag kan däremot förklara brotten i fråga och vad lagen säger om dem.

Narkotikabrott

Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen, som jag härefter kommer att benämna som NSL. Den som brukar eller innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott ( 1 § p.6 NSL).

Straffet för ett narkotikabrott är fängelse upp till tre år (1 § NSL). Är brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika, dvs. är det en mindre mängd, samt övriga omständigheter som är att anses som ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Är brottet däremot att anses som grovt blir påföljden till fängelse i lägst två och högst sju år. När bedömningen görs kring huruvida brottet är grovt eller inte ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, om det har avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art ( 3 § NSL). Vidare finns det ytterligare en form av narkotikabrott, nämligen synnerligen grovt narkotikabrott. Detta är den allvarligaste formen och den som gör sig skyldig till detta brott kan dömas till fängelse i lägst sex och högst tio år ( 3 § 2 st NSL).

Stöld

Straffet för stöld av normalgraden är fängelse i högst 2 år ( 8 kap. 1 § BrB). Är brottet däremot att anses som grovt kan man dömas för grov stöld till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen om brottet ska anses som grovt eller inte ska det särskilt beaktas om tillgreppet ex. har skett i någons bostad eller om det avsett något som någon hade på sig. Vidare beaktas det även om tillgreppet varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada ( 8 kap. 4 § BrB).

Skadegörelse

Den som förstör eller skadar egendom som tillhör annan döms för skadegörelse till fängelse i högst två år ( 12 kap. 1 § BrB). Är skadan mindre och brottet att anses som ringa döms man för ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Om brottet däremot är att anses som grovt döms den som gjort sig skyldig till skadegörelsen för grov skadegörelse till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadan har drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars är synnerligen kännbar eller om gärningen varit av särskilt hänsynslös art (12 kap. 3 § BrB).

Hur länge finns en handling kvar i belastningsregistret?

Hur länge uppgifter om brottet finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd personen i fråga har dömts till. En person som dömts till böter finns kvar i belastningsregistret i fem år efter domen ( 17 § p. 9 Lag om belastningsregister). Om påföljden för ett brott är fängelse kommer uppgifterna finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivningen (17 § p 1. lag om belastningsregister).


Strafföreläggande

Vid mindre allvarliga brott kan du istället för att bli kallad till domstol få ett så kallat strafföreläggande. Åklagaren kan alltså istället för att åtala, besluta om att utfärda ett strafföreläggande för det begångna brottet. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. Strafföreläggande är endast möjligt för brott där påföljden är begränsad till böter eller villkorlig dom, ex. snatteri och trafikförseelse. Jag kan som tidigare nämnt inte svara på vad åklagaren kommer att göra just i din situation men eftersom det här rör sig om flera brott tror jag dessvärre det inte är aktuellt med ett strafföreläggande.


Jag kan dessvärre, som tidigare nämnt inte ge dig ett klart svar på frågan men jag hoppas att mitt svar ändå kan ge dig klarhet kring de omständigheter som påverkar valet av påföljd, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Önskar dig en God Jul!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1484)
2021-04-10 Fängelsestraff, villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-04-09 påföljd för penningtvättbrott
2021-04-09 Hur länge finns en dom kvar i brottsregistret där straffet var fotboja?
2021-04-09 När kan man få fotboja?

Alla besvarade frågor (91098)