Påföljd vid misshandel utförd av barn

FRÅGA
Min son, 11 år, har blivit slagen ganska kraftigt av fyra andra, för honom okända, pojkar i hans ålder, och yngre. Bla fick han en ordentlig spark i huvudet och en massa slag. Resultatet var en mild hjärnskakning med besök på sjukhus. Är det någon idé att polisanmäla? Sjukhuset tycker det men vad kan påföljden bli?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det brott din son blivit utsatt för utgör antingen ringa misshandel eller misshandel. Dessa följer av 3 kap 5 § brottsbalken. I ditt fall skulle jag tro att det rör sig om misshandel eftersom den verkar ha varit av allvarligare karaktär samt resulterade i en hjärnskakning och ett sjukhusbesök. Vid brott där flera personer varit gärningsmän kan samtliga dömas för misshandel om de agerat i samförstånd och alla haft lika stor del i brottet. Medverkansansvaret följer av 23 kap 4-5 §§ brottsbalken och är beroende av om någon främjat gärningen genom råd eller dåd, eller förmått annan till att utföra den. Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last.

En anmälan kan alltså högst resultera i ett fängelsestraff på två år, men vad det kommer bli i just din sons fall har jag svårt att göra en korrekt bedömning av. Ett problem är dock att om de barn som misshandlade din son var under 15 år är de inte straffmyndiga och kan därför inte dömas till någon påföljd för vad de gjort. Detta följer av 1 kap 6 § brottsbalken. Deras ålder har alltså avgörande betydelse för om de överhuvudtaget kommer få ansvara för den misshandel de utfört.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll