Påföljd vid misshandel

FRÅGA
Hej. Min 10 åriga son blev nyligen utsatt för misshandel av en 75 årig kvinna. Hon slog honom med full kraft med öppen handflata i ansiktet i affären då han råkat haft ner ett kakpaket. Polis tillkallades och svullnad och rodnad av en hand dokumenterades med foto och kvinnans uppgifter togs. Min som har dessutom flera funktionsnedsättningar bla autism och har påverkats mycket av detta. Vi har nu blivit kallade till tingsrätten och det står att åklagare anser att det finns tillräckligt för en fällande dom. Vi undrar vad kan domen tänkas bli för en kvinna i den åldern som slagit ett barn med uppsåt. Mvh Caroline
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga bestämmelser finns i brottsbalken (BrB).

Om inget annat anges, krävs uppsåt för att en handling ska kunna ses som ett brott. (1 kap. 2§ BrB)

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter denne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms istället till böter eller fängelse i högst sex månader. (3 kap. 5§ BrB)

Bedömningen görs utifrån de mer specifika förutsättningarna i det enskilda fallet. Utifrån din fråga är det högst troligt att kvinnan ifråga gjort sig skyldig till misshandel av någon grad. Det finns både förmildrande och försvårande omständigheter att ta hänsyn till, men utifrån informationen i frågan är det mest troligt att det rör sig om ringa misshandel. Detta då två faktorer man brukar titta på i bedömningen av allvarlighetsgraden är om slaget skedde med öppen eller knuten hand samt om man behövt uppsöka sjukhus.

Sammanfattningsvis går det inte att avgöra utfallet med säkerhet i förväg och många omständigheter kan spela in. Utifrån din beskrivning är det mest troligt att kvinnan ifråga gjort sig skyldig till ringa misshandel. Påföljden för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Om det istället rör sig om misshandel av normalgraden är påföljden fängelse i högst två år.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå53 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (321)
2019-10-09 Misshandel samt påföljd
2019-09-23 Är det brottsligt att hårt hålla fast i någons arm?
2019-09-23 Bedömning av brottets svårhet vid stöldbrott/misshandelsbrott
2019-09-22 Påföljd vid misshandel

Alla besvarade frågor (73774)