Påföljd om lagfart ej kan erhållas

2018-09-22 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Jag måste fråga: Jag har köpt ett hus av en person utan mäklare. Jag har betalt begärd köpeskilling vi har upprättat köpebrev och köpeavtal. allt påskrivet och vidimerat och inskickat till inskrivningsmyndigheten. Men om inte lagfarten skulle gå igenom. Vem äger fastigheten och det bohag som gick med köpet? Vad händer då? Kan jag häva köpet då och kräva tillbaka köpeskillingen eftersom jag då inte har något hus men betalt in pengarna? Hur gör man? Snälla jag behöver verkligen svar. Dessutom, om jag upplever mig ha köpt bostaden för för högt pris och känner mig lurad, kan jag omförhandla priset om nu inte lagfarten skulle gå igenom? Eller kan jag ångra hela köpet helt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till hävning om lagfart ej kan erhållas?

Gällande din första fråga om du har rätt att häva köpet utifall att du inte kan erhålla lagfart så regleras detta i 4 kap. 15 § jordabalken (JB). Om lagfart inte kan erhållas, och det inte beror på dig samt att du inte kände till hindret före köpet så har du rätt att häva köpet samt kräva eventuellt skadestånd (4 kap. 15 § första stycket JB). Det förutsätter emellertid att du kan påvisa att skadan är av väsentlig betydelse samt att du väcker talan om hävning inom ett år från det slutliga lagfartsbeslutet (4 kap. 15 § andra stycket JB). Hävning innebär att både dina och säljarens prestationer ska återgå, det vill säga att du ska få tillbaka pengarna och säljaren huset.

Omförhandla pris

Vad gäller priset så är det upp till dig och säljaren att förhandla och komma överens om priset. Jordabalken innehåller inga bestämmelser om prissättningen, men om priset skulle vara oskäligt högt skulle det kunna jämkas utifrån bestämmelsen i 36 § avtalslagen; det är dock föga sannolikt såvida det inte föreligger särskilda omständigheter utöver att du anser det vara ett överpris. Om det däremot föreligger fel i fastigheten så kan du vara berättigad till prisavdrag eller hävning (4 kap. 19 § JB). Eftersom du inte framfört något som tyder på något föreliggande fel så kommer jag inte gå in ytterligare på förutsättningarna för fel.

Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (441)
2019-09-30 Köpa ut delägare
2019-09-30 Kan min bror tvinga mig att betala kostnader för min pappas fastighet?
2019-09-27 Måste jag söka lagfart för min fastighet?
2019-09-26 Granne bygger på min tomtgräns, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (73715)