Påföljd för unga lagöverträdare

2020-11-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag har fått lämna ett urinprov där det visat positivt på thc. Polisen va inte ute efter mig utan jag befann mig kortfattat på fel plats vid fel tillfälle. Min fråga är nu. Vad kommer mitt straff bli då jag sedan 2017 också fått en dom på dagsböter för ringa narkotikabrott. 2019 fick jag en till dom för ringa stöld. Jag var inte skyldig till brottet men blev ändå dömd. Dåligt system....De går så bra för mig nu och jag kan tänka mig hur allt kommer vända nu. Har inte fyllt 18 än.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du lämnat ett urinprov som visat positivt för THC, faller det in på ringa narkotikabrott, enligt 2 § Narkotikastrafflag (1968:64). Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i sex månader.

De påföljder som troligen kommer aktualiseras i ditt fall är antingen böter, ungdomsvård eller ungdomstjänst.

Bestämmelser om dagsböter finns i 25 kap. 2 § BrB där det framgår att "dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio.

Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt."

Om man är under 21 år och begår brott får man dömas till ungdomsvård om man har behov av vård eller annan åtgärd enligt Socialtjänstlagen eller Lag om vård av unga (LVU), 32 kap 1 § 1 st Brottsbalken. Eftersom du tidigare är dömd för samma brott kan det anses finna ett vårdbehov som styrker valet av ungdomsvård som påföljd.

Är man under 21 år och begår brott kan man även dömas till ungdomstjänst, om den påföljden bedöms lämplig med tanke på den tilltalades personlighet och andra omständigheter, 32 kap 2 § 1 st Brottsbalken.

Om en ung person begår brott och döms till ungdomsvård, kan påföljden ungdomsvård kombineras med ungdomstjänst alternativt böter, se 32 kap 3 § Brottsbalken. Som utgångspunkt gäller att om ungdomsvården kräver skärpning så ska ungdomstjänst väljas i första hand om det inte anses alltför ingripande.

Det är naturligtvis svårt för mig att besvara vilken påföljd en person kommer dömas till i det enskilda fallet. Särskilt då jag inte vet mer om omständigheterna och vilka påföljder du dömts till vid tidigare tillfällen. Vanligtvis brukar påföljden för ringa narkotikabrott stanna vid dagsböter. Eftersom du är ung och tidigare har dömts för ringa narkotikabrott, och även ringa stöld, kan ungdomsvård aktualiseras om det pga detta anses finna ett vårdbehov eller ungdomstjänst om påföljden anses lämplig.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1491)
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?

Alla besvarade frågor (91363)