Påföljd för misshandel/ringa misshandel

FRÅGA
Min sambo är anmäld för misshandel.Han har lyft upp en medtrafikant på motorhuven, ev tagit strypgrepp och skrikit på honom.Vad är den troliga rubriceringen och vad kan det bli för straff?Mvh Maria
SVAR

Hej,

den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa så döms man istället till böter eller fängelse i högst sex månader. 3 kap. 5 § brottsbalken

För att avgöra om en misshandel anses ringa så undersöker man på vilket sätt och till vilken grad våldet har utövats. En tumregel är att misshandeln är ringa om offret inte behöver uppsöka sjukhus. Vad som även är ett hjälpmedel i bedömningen är om man slår med öppen handflata så leder det oftast till att misshandeln bedöms som ringa medan slag med knuten näve är att bedöma som misshandel av normalgraden.

Att lyfta upp någon mot motorhuven faller nog inom ringa misshandel, dock kan strypgreppet (beroende av hur pass farligt och hårt strypgreppet varit) göra så att det handlar om misshandel av normalgraden.

Vad som dock är viktigt att påpeka är att om din sambo inte är dömd sedan tidigare så finns det en väldigt liten risk för att han behöver sitta av tid på ett fängelse (oberoende av om det är misshandel av normalgraden) utan straffet brukar omvandlas till annan påföljd såsom villkorlig dom då straffvärdet i detta fall troligtvis är lågt.

MVH

Zinar Budak
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?