Påföljd för misshandel/ringa misshandel

Min sambo är anmäld för misshandel.

Han har lyft upp en medtrafikant på motorhuven, ev tagit strypgrepp och skrikit på honom.

Vad är den troliga rubriceringen och vad kan det bli för straff?

Mvh Maria

Lawline svarar

Hej,

den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa så döms man istället till böter eller fängelse i högst sex månader. 3 kap. 5 § brottsbalken

För att avgöra om en misshandel anses ringa så undersöker man på vilket sätt och till vilken grad våldet har utövats. En tumregel är att misshandeln är ringa om offret inte behöver uppsöka sjukhus. Vad som även är ett hjälpmedel i bedömningen är om man slår med öppen handflata så leder det oftast till att misshandeln bedöms som ringa medan slag med knuten näve är att bedöma som misshandel av normalgraden.

Att lyfta upp någon mot motorhuven faller nog inom ringa misshandel, dock kan strypgreppet (beroende av hur pass farligt och hårt strypgreppet varit) göra så att det handlar om misshandel av normalgraden.

Vad som dock är viktigt att påpeka är att om din sambo inte är dömd sedan tidigare så finns det en väldigt liten risk för att han behöver sitta av tid på ett fängelse (oberoende av om det är misshandel av normalgraden) utan straffet brukar omvandlas till annan påföljd såsom villkorlig dom då straffvärdet i detta fall troligtvis är lågt.

MVH

Zinar BudakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo