Påföljd för misshandel/ofredande

FRÅGA
Hej! Jag var tillsammans med en kille som vid flera gånger hotade och misshandlade mig, nu har jag fått ett mail från mitt målsägandebiträde att åklagaren har skickat in en stämningsansökan. Och att han kommer åtalas för ringa misshandel, misshandel och ofredande. Jag har bevis för allt de jag sagt i förhör och även vittnen till det. Han har bland annat försökt och bryta mina fingrar, hotat mig med knivar och slagit mig tills jag blev röd. Nu undrar jag hur länge och om han ens får fängelse? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det är dessvärre väldigt svårt för mig att ge några exakta svar om vad hans straff kommer bli. Men jag ska gå igenom vad som generellt gäller för de brott han är anklagad för så att du förhoppningsvis får en bild av vad det är som gäller.

Misshandelsbrottet hittar du i Brottsbalken (här) 3 kap. 5 § och nedan:

Misshandel, 3 kap. 5 § BrB:

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Paragrafen innebär att ett antal rekvisit (krav) ska vara uppfyllda för att domstolen ska finna att misshandel eller ringa misshandel har ägt rum. Misshandel innebär att någon uppsåtligen tillfogar en annan person smärta, kroppsskada, sjukdom etc. Det kan nämnas att kroppsskada och smärta bland annat tar sikte på sår, svullnader, benbrott osv. Såväl fysisk som psykisk skada avses.

Vad gäller skillnaden mellan misshandel av ”normal” grad och ringa misshandel kan nämnas att exempelvis slag med öppen hand oftast räknas som ringa misshandel.

Ofredande, 4 kap. 7 § BrB:

Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

Om misshandel eller ringa misshandel inte skulle anses föreligga kan ofredande vara aktuellt. Ofredande kan till exempel vara att knuffa eller hålla fast någon, rycka i kläder osv. Det finns för detta brott inget krav på att brottsoffret tillfogats smärta.

I rätten kommer skadorna och händelseförloppet utredas genom era berättelser, bevis och vittnen. Domstolen kommer även bedöma om gärningsmannen, din förre kille i detta fall, kan anses ha haft uppsåt till gärningarna. Det är en relativt komplicerad bedömning, men enkelt beskrivet handlar den om att ta reda på gärningsmannens attityd och huruvida han ”velat” åsamka skadan. Man tittar då exempelvis på hur han gått tillväga.

Om det finns vittnen och bevis som styrker att du blivit utsatt för slag eller dylikt så gör detta naturligtvis att det är sannolikt att han kommer dömas för något av ovanstående brott. Exakt vad påföljden kommer bli kan jag tyvärr inte svara på, men det kan nämnas att man i denna bedömning även tar hänsyn till om han har blivit dömd för brott tidigare m.m. Det kan bli allt från böter till kortare fängelsestraff. Jag hoppas att du ändå fått svar på din fråga!

Mvh

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?