Påföljd efter att ha repat en bil

FRÅGA
Repat en bil, 19 år och tidigare ostraffad. Kommer jag få fängelsestraff?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Lagrum som besvarar din fråga återfinns i Brottsbalken (BrB).

Vad räknas att repa en bil som för brott?

Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt ska dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Är brottet att med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter att anse som ringa, döms i stället för ringa skadegörelse (12 kap. 2 § brottsbalken).

Vilka påföljder gäller vid skadegörelse?

Straffet för brottet skadegörelse är böter eller fängelse i högst två år (12 kap 1 § BrB). Om skadegörelsen klassas som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Ser man till tidigare domar i fall om skadegörelse bestäms straffet vanligen till böter.

Vid bedömning av påföljd ser dock domstolen till olika faktorer som kan lindra straffet. Bland annat ska en nittonåring bara dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det (30 kap. 5 § BrB). Domstolen tar även hänsyn till eventuella tidigare begångna brott (29 kap. 4 § BrB).

Påföljd i ditt fall

Det bör inledningsvis sägas att i många fall av skadegörelse avkunnas inte straff av domstol efter förhandling. I stället döms vanligen böter ut av åklagare genom ett förenklat förfarande som kallas strafföreläggande. Förfarandet är skriftligt och innebär att åklagaren skickar föreläggandet till den misstänkta som därefter får ta ställning till det. Om du väljer att godkänna det föreläggandet, erkänner du gärningen och accepterar påföljden.

Med tanke på din ålder, att du sedan tidigare är ostraffad och brottets art kommer du högst troligen dömas till böter och inte fängelsestraff. Jag har oerhört svårt att se (baserat på den givna informationen) att fängelsestraff skulle utgå.

Det bör även sägas att förutom det utdelade straffet, blir du troligen skyldig att betala för den uppkomna skadan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (110)
2020-08-03 Kan det vara brottsligt att förstöra en cykel och anklaga någon för samlag med en granne?
2020-06-30 Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?
2020-06-30 Är stenkastning mot fönster ett brott och vad kan straffet bli?
2020-06-25 Skadegörelse vid fotbollspel

Alla besvarade frågor (82723)