På vilken nivå kommer jag att få föräldrapenning, om jag endast jobbat i tre månader?

FRÅGA
Hej! Jag har tillsvidareanställning avtal och jag har bara jobbat 3 månader! och har inte jobbat innan det. Jag vill ta en 1 dag foräldrarledig. Jag undrar om jag ska få hög ersättning. Jag pratade med en handläggare fk som säger att jag har rätt att få 80% även om jah har inte jobbat minst 6 månader.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrapenning kan, under de första 180 dagarna lämnas på antingen sjukpenningnivå eller grundnivå, enligt 12 kap. 35 § SFB.

Du anger att du har jobbat dina tre första månader. Regeln i 12 kap. 35 § SFB innebär att du i 240 dagar i följd före barnets födelse ska ha varit berättigad för sjukpenning enligt 24 - 25 kap. SFB, för att få föräldrapenning på sjukpenningnivån.

Sjukpenningnivån är enligt 28 kap. 7 § SFB 80% av den försäkrades SGI sedan man multiplicerat SGI:n med 0,97 - det vill säga runt 77,6% av din inkomst.

Eftersom du inte arbetat 240 dagar i följd före ditt barns födelse kommer din föräldrapenning istället att ges ut på grundnivån, i enlighet med 12 kap. 35 § 2p. SFB.

Grundnivån ligger på 250 kr om dagen för hel föräldrapenning, enligt 12 kap. 23 § SFB.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (231)
2020-09-14 Kan man få ersättning för komplikation vid operation?
2020-09-06 Kan socialtjänsten omhänderta en person som är äldre än 18 år?
2020-08-31 Vad har jag för rättigheter när det kommer till privat tandvård?
2020-08-30 Kan en vårdcentral neka mig att träffa en läkare?

Alla besvarade frågor (84254)