På vilka grunder kan en domstol neka ansökan om återvinning av tredskodom?

2021-01-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejPå vilka grunder kan en domstol nekan ansökan om återvinning av tredskodom, där ansökan skickats in med kompletta dokument och inom en månad från att tredskodomen meddelades. Eller blir ansökan då alltid beviljad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man har fått en tredskodom meddelad mot sig har man en månad på sig att skriftligen söka återvinning (44 kap. 9 § rättegångsbalken). Du har skickat in kompletta dokument och inom tidsfristen vilket innebär att domstolen kommer att återuppta målet där det slutade då tredskodomen meddelades (44 kap. 10 § rättegångsbalken). Detta under förutsättning att inget har hänt efter det, d.v.s. efter att tredskodomen meddelades.

Ansökan blir alltså alltid beviljad under dessa förutsättningar. Utifrån den information som du gett i din fråga kommer din ansökan om återvinning att beviljas och målet kommer att återupptas.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1129)
2021-02-22 Kan jag överklaga ett strafföreläggande?
2021-02-16 Kan jag använda en fastställelsetalan för att upphäva en bouppteckning?
2021-02-14 Är dom, domslut och domskäl synonyma begrepp?
2021-02-12 Får jag väcka åtal mot någon?

Alla besvarade frågor (89487)