FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt09/09/2022

På vilka grunder får man utföra en husrannsakan?

Jag blev stoppad och misstänkt för drograttfylleri. In till polisstation där blodprov och urin lämnades. Spår av kokain hittades i urinprovet och mitt körkort drogs in. De beslutade även att göra en husrannsakan. Här kommer min fundering in. Jag är ostraffad och har fläckfritt förflutet. Kan man på så vaga grunder göra en husrannsakan? Det hittades såklart ingenting heller. Och vad kan jag göra mot detta i efterhand, då det drabbat min familj på ett olustigt sätt.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om husrannsakan hittas i Rättegångsbalken (RB).

På vilka grunder får en husrannsakan vidtas?

En husrannsakan får göras om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, enligt 28 kap. 1 § RB. Av paragrafen följer vidare att syftet med husrannsakan är att hitta föremål att ta i förvar eller i beslag som kan vara till hjälp vid utredningen av brottet. Den laga grunden i ditt fall kan antas ha varit att polisen misstänkte att du även förvarade kokain i hemmet, eftersom du hade det i kroppen. Bara att inneha narkotika är straffbelagt enligt 1 § Narkotikastrafflagen där påföljden är fängelse i upp till 3 år. 

Husrannsakan får dock bara utföras om det är proportionerligt, det vill säga, om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte, 28 kap. 3 a § RB. Här kan man då ifrågasätta om ingripandet var proportionerligt. Det framgår inte av frågan om du misstänktes för ytterligare ett brott, men jag antar i frågan att så i fallet eftersom beslutet att utföra en husrannsakan måste ske av en åklagare, undersökningsledare eller rätten, 28 kap. 4 § RB. Typiskt sett görs då detta i samband med att man utreder ifall åtal kan väckas. En polisman får endast besluta om husrannsakan om det är fara i dröjsmål, 28 kap. 5 § RB, vilket i praktiken betyder att det endast får ske om det kan antas att bevis undanröjs eller dylikt.  

Kan du göra något åt detta i efterhand?

Om du anser att husrannsakan gjorts på felaktiga grunder eller utan laga stöd, kan du försöka ansöka om skadestånd från staten. Detta har man enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen rätt till om man drabbats av en skada till följd av felaktighet eller försummelse i myndighetsutövning, vilket en husrannsakan är. De typer av skador som ersätts är sakskador, personskador, rena förmögenhetsskador men även kränkningar. Om du vill ansöka om skadestånd måste du skicka in en stämningsansökan till domstol som riktas mot staten.

Dessvärre finns det inga andra åtgärder som kan göras i efterhand.

Sammanfattning

För att en husrannsakan ska få ske måste det finnas en misstanke om brott för vilket fängelse kan följa. Beslutet måste fattas av åklagaren såvida det inte är fara i dröjsmål. Om du anser att polisen har begått ett misstag i beslutet om husrannsakan kan du försöka få det prövat i domstol genom att ansöka om skadestånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia WahlgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”