FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/02/2022

På granntomten har planterats björkar som kommer att slå sönder vår altan och vårt hus om de faller. Kan man göra något åt detta?

På granntomten har planterats björkar som kommer att slå sönder vår altan och vårt hus om de faller. Kan man göra något åt detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättsförhållandet mellan grannar enligt jordabalken

Bestämmelser om grannförhållanden återfinns i jordabalken (JB). Där föreskrivs att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs (3 kap 1 § JB). Om t.ex. en rot eller gren tränger in på en fastighetsägares tomt får ägaren ta bort grenen, under förutsättning att trädägaren fått tillfälle att åtgärda problemet (3 kap. 2 § JB).

Om ett träd skulle falla

Om ett träd skulle falla från grannens tomt och skada egendom på din tomt, blir detta primärt en försäkringsfråga. Om egendom förstörs som en följd av ett fallande träd, ska man som fastighetsägare anmäla detta till sitt försäkringsbolag inom ramen för sin villaförsäkring. Om det är grannen som har varit vållande till att trädet föll, exempelvis genom underlåtenhet att planteringen varit bristfällig, ska han/hon stå för självrisken.

Om man som fastighetsägare är orolig över att grannens träd ska falla bör man påtala detta för grannen och upplysa om hur ansvaret kan komma att fördelas i händelse av att trädet faller. Att påtala detta i förväg gör också att bevisläget förbättras vid en eventuell tvist avseende om grannen var vållande eller inte. Om träden är bristfälligt planterade rekommenderar jag att dokumentera detta, exempelvis genom bilder och vittnen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det ingen lagreglering som gör grannen skyldig att fälla träden på grund av att du är orolig att de kan falla på din egendom.

I vissa fall kan emellertid en fastighetsägare ha rätt att kräva att grannen avlägsnar rötter eller grenar som tränger in på den egna tomten. Vidare kan grannen anses ha varit vållande om ett träd faller om han/hon underlåter att plantera träden fackmannamässigt.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Linnea RosendahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000