Övriga samägares rättigheter vid en samägares försäljning av dennes andel

2021-01-28 i Samägandeavtal
FRÅGA
Om en av tre delägare av en skogsbruksfastighet avlider och dennes arvinge vill sälja sin del vilka rättigheter/skyldigheter har de övriga delägarna då
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Då ni är tre ägare som samäger en fastighet så blir lagen om samäganderätt tillämplig (1 § lag om samäganderätt). Samäganderätt kan du som i ditt fall beskriver det uppstå bland annat genom att ägandet övergår i arv.

Vid samägande så krävs det i regel samtycke från samtliga ägare för att förfoga över den samägda egendomen (2 § lag om samäganderätt). Det finns däremot inget som hindrar en ägare från att sälja sin egna andel utan övriga delägares samtycke. Detta framgår genom att tolka 2 § lag om samäganderätt motsatsvis. Lagregeln ställer enbart upp ett hinder för en samägare att förfoga över hela den samägda egendomen utan övriga samägares samtycke. Lagregeln ställer däremot inte upp ett hinder för en samägare att fritt förfoga över sin egna andel av den samägda egendomen.


Jag hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (568)
2021-02-28 Tvångsinlösen av samägd fastighet
2021-02-17 Kan jag tvingas sälja vårat samägda hus?
2021-01-31 Går det att samäga bostadsrätt för att göra det möjligt för ena parten att bo i bostaden?
2021-01-28 Vad gäller när en delägare av en samfälld fastighet vill sälja sin andel?

Alla besvarade frågor (89654)