Övervakningsgarant för fallfärdigt hus

2021-07-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Min familj har, mycket plötsligt och oväntat, blivit ägare till ett fallfärdigt ödehus med stor rasrisk. Tyvärr står huset i ett område med mycket turism och vi är nu rädda för att någon tar sig in och eventuellt skadar sig innan vi hunnit få färdigt för att få riva huset. Vem är ansvarig om någon går in och skadar sig? Bör vi sätta upp varningsskyltar så länge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Som huvudregel är man ansvarig för den fara man kan utsätta andra för, i ert fall handlar gäller det en roll som övervakningsgarant för huset. Detta ansvar går under det allmänna skadeståndsansvaret enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Således har ni ansvar för att skydda allmänheten från den fara som huset utgör. Vad som krävs av den som är övervakningsgarant kan variera, ett exempel på när varningsskyltar inte räckte var i fallet NJA 1973 s 141. I detta fall anmärkte dock rätten på att det ställdes högre krav på näringsidkare (i detta fall övervakningsgaranten) och att den skadelidande själv i stor utsträckning bidragit till sin skada. Med detta sagt hade jag rekommenderat er att sätta upp varningsskyltar under tiden huset står kvar.

Hoppas ni känner att er fråga har besvarats och stort lycka till!

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?