Övertagande av samägd egendom - kompensation?

2018-01-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
HejMin fråga rör en separation. Vi äger tre fastigheter varav två skogsfastigheter. Min sambo skall ta över villan och jag skogsfastigheterna och jag skall kompensera min sambo ekonomiskt. Kan jag då i den diskussionen åberopa att jag har investerat mer av eget kapital än vad sambon har gjort i tunga investeringar (typ bilar) inom den privata delen men alla helst i skogsfastigheterna (vid köp av fastigheterna). Det rör sig om en tid som sträcker sig över ca 20 år. Köp av samtliga tre fastigheter gjordes för ca 20 år sedan och sedan har det till en av skogsfastigheterna skett ett tillköp för ca 10 år sedan. Investering av eget kapital har skett över hela tiden och då i samband med amorteringar av lån. I kronor är det över 2 miljoner. Vi har under hela vårt samboförhållande jämnat ut den inkomstskillnad vi har haft dels genom att min sambo har fått barnbidragen till sitt konto, dels genom att jag har tagit en större del av hushållets kostnader. Vi hade ungefär lika stort kapital när vi blev sambo och började köpa fastigheterna. Anledningen till att jag har haft möjlighet att investera mer i fastigheterna är att jag dels är bättre på att hålla i pengar, dels (och det är den klar övervägande orsaken) är jag mer aktiv och riskbenägen i mitt sparande i kombination med att jag har tagit professionell hjälp i form av rådgivning och det har lönat sig. Min sambo har endast sparat i bankkonto med liten eller ingen avkastning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du beskriver att du äger tre stycken fastigheter tillsammans med din nuvarande sambo. Du och sambon ska separera och ska dela upp fastigheterna er emellan. Du ska överta två av fastigheterna men sambon bara en. Din fråga rör hur du kan föra diskussionen med din sambo beträffande vilken kompensation som du ska utge för övertagandet.

Jag vill poängtera att det här råder full avtalsfrihet. Det står således er fritt att välja hur övertagande samt kompensation ska regleras. Det jag ska göra i det följande är att ge några råd på hur du kan argumentera och vilka punkter du kan trycka på för att få fram en för dig förmånlig överenskommelse. Jag vill även poängtera att det vid diskussioner av detta slag är oerhört viktigt med samförstånd. Det ligger i båda era intressen att lösa frågan utan att blanda in domstolar eller dylikt, eftersom sådant endast kostar pengar och tid. Ett allmänt råd, till er båda, är därför att ha detta i åtanke under diskussionerna.

Först och främst måste du bestämma dig för hur ägarförhållandena ser ut. Detta beror på att du rimligen måste ersätta henne med utgångspunkt i stor andel av fastigheterna hon äger. Detta är således något du bör undersöka först. Härvid är först och främst eventuella samäganderättsavtal av intresse. Om det finns ett sådant, av vilket det framgår att ni t.ex. äger fastigheterna med 50 % var, kommer du behöva förhålla dig till detta. Om sådant avtal ej finns, får man se till vem som betalade vad vid köpen. Då får man således bestämma ägarförhållandena utifrån de insatser som gjort vid anskaffningen. Är det så att du har "gått in" med mer pengar vid köpen, får du argumentera för att detta påverkar ägarförhållandena på så sätt att du äger mer än henne.

När ägarförhållandena väl har bestämts, måste man ta ställning till hur man bör se på löpande investeringar, d.v.s. investeringar som ni båda har gjort i fastigheterna sedan anskaffningen som har påverkat värdet på fastigheterna i ökande riktning. Om jag vore du, hade jag i detta läget argumenterat för att du har gjort mer investeringar i fastigheterna än henne, och således åstadkommit större ökningar av värdet på fastigheterna än henne. Av det du beskriver gör jag bedömningen att du har goda grunder för en sådan argumentation. Det verkar nämligen inte heller vara så att hon har stått för hushållskostnaderna, och att det är därför som du har kunnat investera i fastigheterna. Om så hade varit fallet, hade det inte varit lika lätt för dig att argumentera för att de värdeökningar som uppstått till följd av dina investeringar endast ska tillgodoräknas dig, eftersom det då hade varit hon som - i viss mån - möjliggjorde värdeökningarna. Detta är således något jag anser att du bör betona.

Sammanfattning

Jag har således gett min syn på hur du bör fundera kring dessa frågor och givit råd på hur du kan argumentera. Det centrala är det jag framhållit ovan, d.v.s. dels att argumentera för vilka ägarförhållanden som råder, dels att argumentera för vilken påverkan dina investeringar ska ha. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1448)
2022-01-16 Får jag behålla presentkort som jag av misstag fått dubbelt?
2022-01-16 Avsluta abbonemangstjänst
2021-12-28 Kan ett gift par vara vittnen till framtidsfullmakt?
2021-12-28 Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig utomlands?

Alla besvarade frågor (98546)