Överskridande av behörighet

2015-11-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vem (tredje man, huvudman eller fullmäktige) kan åberopa att fullmäktige överskrider behörighet? Föreligger det en skyldighet att denne åberopar behörighetsöverskridandet? Finns det någon tidsfrist för åberopandet av behörighetsöverskridandet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppet behörighet betyder att någon kan göra en viss rättshandling och befogenhet att någon får göra det. En person kan överskrida sina befogenheter eftersom att tredjeman i vissa situationer kan tro att fullmäktige hade rätt att vidta handlingen (han var ju inom sin behörighet) trots att befogenheter inte fanns. Detta med bindande verkan. Du kan inte med bindande verkan överskrida behörigheten, den framgår ju direkt ur fullmakten.
Ingen behöver åberopa ett behörighets överskridande då det inte kan ske utan att tredjeman ser det.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1312)
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?
2020-06-30 Skrämdump på facebookprofil

Alla besvarade frågor (81681)