FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt09/11/2015

Överskridande av behörighet

Vem (tredje man, huvudman eller fullmäktige) kan åberopa att fullmäktige överskrider behörighet? Föreligger det en skyldighet att denne åberopar behörighetsöverskridandet? Finns det någon tidsfrist för åberopandet av behörighetsöverskridandet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppet behörighet betyder att någon kan göra en viss rättshandling och befogenhet att någon får göra det. En person kan överskrida sina befogenheter eftersom att tredjeman i vissa situationer kan tro att fullmäktige hade rätt att vidta handlingen (han var ju inom sin behörighet) trots att befogenheter inte fanns. Detta med bindande verkan. Du kan inte med bindande verkan överskrida behörigheten, den framgår ju direkt ur fullmakten.
Ingen behöver åberopa ett behörighets överskridande då det inte kan ske utan att tredjeman ser det.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban DautajRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”