Överprövning av nedlagd förundersökning

Hej!

Min kompis har anmält sin kollega för våldtäkt. Förundersökningen blev nedlagd pga bristande bevisning. Vi vill ha en överprövning av beslutet.

De finns sms bevisning på att hon skrivit innan han kom på besök (de skulle äta lunch tillsammans) att "det kommer ej kunna hända något jag har ingen ork" han svarade "de är okej". Trots detta hade han sex med henne mot hennes vilja. Efteråt smsade hon "du låg med mig fast jag hade skrivit att de inte gick och fast jag sa nej, ditt svar var sluta leka svår" han sa "omg jag drev bara ber verkligen om ursäkt om du tog illa upp av de" hon skrev till honom om hur dåligt hon mått efter händelsen och han svarade "jag ber verkligen om ursäkt. känner mig extremt dålig det jag gjorde. Jag svär på mitt liv att de inte kommer hända igen. Jag skäms jätte mycket att jag gjorde så".

Trots sms där han ber om ursäkt att han hade sex med henne mot hennes vilja så blev de nedlagt. Jag som vän har vittnat om hennes mående efteråt då hon inte kunnat sova eller jobba heltid sen dess. Har även varit sjukskriven en längre tid efter händelsen.

Detta enligt både jag som vän och hon som blev utsatt är oacceptabelt. Hennes advokat tyckte även hon att de var konstigt att de blev nedlagt.

Min fråga är: är det någon idé att överpröva det här beslutet? Är det säkrare att anmäla för "oaktsam våldtäkt" eller "brott mot samtyckeslagen"? Har ni några tips över hur vi ska gå till väga?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Om ni känner att förundersökningen har varit bristfällig och att den har blivit felaktigt nedlagd så skulle jag rekommendera att ni begär en överprövning av beslutet. Det skadar inte att ge det ett försök, särskilt då det verkar finnas material som talar till din kompis fördel. På åklagarmyndighetens hemsida finns information om processen och hur man begär överprövning. Det finns även en färdig blankett att använda sig av för att begära överprövning (Till höger på hemsidan jag har länkat till). Det hjälper om ni har ytterligare information/bevisning som ni kan ta med i er begäran då detta ökar chansen att ärendet tas upp och omprövas. Det kan exempelvis vara detaljer om din kompis respektive kollegans agerande när de träffades, annan sparad kommunikation samt vittnen som tidigare inte har hörts eller som vill ändra sina uppgifter (inkludera allt som kan ha relevans som bevisningsmaterial som ni inte redan har skickat in).

Det som i vardagligt tal kallas för samtyckeslagen är bestämmelserna om våldtäkt, oaktsam våldtäkt, sexuellt övergrepp samt oaktsamt sexuellt övergrepp i brottsbalken (6 kap. 1–3 § brottsbalken). Jag tycker att ni ska inkludera såväl uppsåtlig våldtäkt som oaktsam våldtäkt i er anmälan då ni kan falla tillbaka på oaktsam våldtäkt om det inte går att styrka uppsåtlig våldtäkt (info om ändring av befintlig anmälan finns här).

Vidare bör ni förklara i er begäran om överprövning att möjligheterna att väcka åtal för oaktsam våldtäkt är ett skäl att återuppta förundersökningen eller att bevisningen som redan finns räcker för att väcka åtal. Ni kan även hänvisa till NJA 2019 s. 668 där den tilltalade dömdes för oaktsam våldtäkt. I fallet hade personerna, innan de träffades, haft kontakt via sociala medier och kommit överens om att samlag inte skulle äga rum, men trots det samt den tilltalades misstankar om att målsäganden inte deltog frivilligt så genomfördes samlaget. Vid bedömningen av om målsäganden deltog frivilligt fäste Högsta domstolen mycket vikt vid parternas berättelser och deras kommunikation innan händelsen. Detta kan ni trycka på i er förklaring till varför ni begär överprövning av beslutet då det bevismaterial ni har bör räcka för att gå vidare med ärendet baserat på nämnda rättsfall från 2019.

Om ni har ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”