Överprövning av nedlagd förundersökning

2019-08-01 i Förundersökning
FRÅGA
Måste en nerlagd förundersökning överklagas för att kunna återupptas igen? Är det den som polisanmält som måste överklaga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det går att överpröva

Är man missnöjd med ett beslut att lägga ned en förundersökning kan man begära att beslutet överprövas. Detta kräver att man vänder sig till den lokala polismyndigheten (om det var en polis beslut) eller åklagarkammaren (om det var en åklagares beslut).

Alla kan inte begära överprövning

Det är inte alla som har rätt att begära överprövning av ett beslut om en nedlagd förundersökning. För att ha rätt att begära överprövning måste man ha ett berättigat intresse av att få saken prövad. Ett berättigat intresse har man exempelvis som målsägande (den som blivit utsatt/drabbad av brottet).

Det behöver alltså inte vara den som polisanmält brottet, utan det avgörande är om den som vill överpröva beslutet har ett berättigat intresse av att förundersökningen tas upp på nytt.

Vad bör man tänka på när man begär överprövning?

Vill du begära överprövning av en nedlagd förundersökning ska du tänka på att din begäran bör vara skriftlig, tydlig och fullständig. Att den ska vara fullständig beror på att det vanligtvis inte går att komplettera en ansökan om överprövning efter att den väl skickats in. Här hittar du en bra blankett för ansökan om överprövning samt mer information om hur du ska gå tillväga rent praktiskt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (406)
2020-02-09 Vad gör jag när polisen beslagtagit min egendom?
2020-02-08 Får man ta del av förundersökningsprotokoll under pågående utredning?
2020-02-08 Rätten att ta del av förhöret under en pågående förundersökning
2020-01-23 Har polisen en skyldighet att informera om den förhördes rättigheter?

Alla besvarade frågor (77157)