Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

2020-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,En person har erhållit en fastighet i gåva, med förbehåll innebärande ett överlåtelseförbud utan gåvogivarens medgivande (under gåvogivarens livstid). Vad händer i den situation där överlåtelse sedan sker (utan medgivande) och inskrivningsmyndigheten missar förbehållet och felaktigt beviljar lagfart? Innebär lagfarten att förbehållet är utspelat och att köpet därmed gäller, eller saknar lagfarten betydelse avseende köpets giltighet?Tack på förhand!
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga att du undrar över om det finns möjlighet för gåvogivaren att invända mot överlåtelsen av fastigheten samt om beviljad lagfart till den som fastigheten överlåtits till har någon betydelse.

Huvudregeln är att om överlåtaren har lagfart och den som fastigheten överlåts till är i god tro så är överlåtelsen giltig. Med god tro menas att den personen inte ska misstänka eller ha anledning att misstänka att överlåtelsen var olovlig utan vara ovetande om olovligheten.

Principen i den typ av fall som du beskriver är att om överlåtelseförbudet finns inskrivet i fastighetsregistret på lantmäteriet så spelar det ingen roll att den person som fastigheten överläts till var i god tro (18 kap. 8 § Jordabalken). Gåvogivaren kan alltså enligt min bedömning invända mot den så kallade tredje mannen (i det här fallet, den som fastigheten olovligt överläts till) i detta fall om överlåtelseförbudet är inskrivet.

Om lagfart beviljas för den som fastigheten överläts till har alltså ingen betydelse, men jag har svårt att tro att lantmäteriet skulle missa det om det står med i fastighetsregistret.

Observera att det är mycket viktigt att överlåtelseförbudet är inskrivet i fastighetsregistret för att gåvogivaren ska kunna hävda sin rätt mot tredje man.

Sammanfattningsvis är min bedömning att det finns möjlighet att vidta rättsliga åtgärder för gåvogivaren i detta fall om överlåtelseförbudet är inskrivet i fastighetsregistret. Detta är ganska svåra frågor så jag rekommenderar att gåvogivaren tar hjälp av en jurist. Lawline kan erbjuda sådan hjälp.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2018)
2021-02-27 Färdiga gåvobrev och upprätta gåvobrev
2021-02-26 Skälig uppsägningstid vid benefik nyttjanderätt av fast egendom
2021-01-30 Vad kan man göra när grannar i villa stör?
2021-01-27 Muntligt löfte om rätt till bostad

Alla besvarade frågor (89602)