Överlåtelseförbud i gåva av fastighet

2016-07-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min morfar & mormor har givit min mor & moster en fritidsfastighet för många år sedan. Nu vill min mor ge sin del till mig eftersom hon inte orkar sköta om fastigheten. Min moster påstår att det i gåvobrevet står att de inte kan ge bort eller sälja sin del så länge de (mina morföräldrar) är i livet. Kan det vara så? Vad gäller kring detta? Med vänlig hälsning, Sara
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga,

Överlåtelser av fastigheter regleras i jordabalkens fjärde kapitel. Enligt dess 29 § får gåvor göras beroende av förbehåll som gäller på obestämd tid. Överlåtelseförbud av liknande sort som i ert fall är inte ovanliga. Detta innebär att er mor inte får överlåta fastigheten utan gåvogivarnas samtycke, eller så länge de är i livet.

Enligt 30 § gäller inte överlåtelseförbudet gentemot en potentiell köpare om förbehållet gäller i mer än två år. Detta innebär att gåvotagaren kan framgångsrikt överlåta fastigheten om inte talan om återgång av gåvan väcks innan överlåtelsen fullbordas. Om det skulle bil så att överlåtelsen lyckas måste dock er mor ersätta hennes föräldrar för gåvans värde, vilket inte gör det hela till ett attraktivt alternativ.

Jag hoppas med detta att ni har fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul Nabi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll