Överlåtelseförbud gåvobrev fastighet?

2019-05-03 i Gåva
FRÅGA
Jag och min maka avser att upprätta ett gåvobrev, där jag ger 50 % av fastigheten till henne. För att kunna utnyttja dubbla rotavdrag. Vi har två äldre utflyttade gemensamma barn endast, Inga skulder på fastigheten.Gifta sedan 30 år - inget giftorättsgods övrigt på fastigheten är skrivet sedan tidigare.Fråga: Bör vi under villkor skriva in något - ex: Gåvan får ej utmätas för gåvotagarens skuld eller överlåtas utan givarens samtycke !?!Läste detta bland era svar.Tacksam för tips// Kjell & Annelie
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Villkoren för en gåva

För att en gåva ska vara aktuell krävs att tre kriterier är uppfyllda:

Den ska bygga på frivillighet.

Det ska finnas en gåvoavsikt.

Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.

Om dessa kriterier är uppfyllda rör det sig om en gåva. Muntliga gåvor är giltiga, dock är skriftliga att föredra ur bevissynpunkt. Framförallt blir skriftligheten viktig om du vill skydda gåvan från utmätning genom en särskild föreskrift.

En gåva kan skyddas från utmätning genom en särskild föreskrift

Kronofogden får utföra utmätning enligt reglerna i utsökningsbalken. Om det finns en exekutionstitel, t.ex. en dom eller ett beslut kan utmätning ske (4 kap. 1 § UB). Vid utmätning får egendom som inte är undantagen på grund av bland annat särskild föreskrift tas i anspråk (4 kap. 2 § UB). Med särskild föreskrift menas att det i gåvobrevet skrivs in ett överlåtelseförbud. Finns det ett överlåtelseförbud i gåvobrevet ska det respekteras vid utmätning och egendomen inte utmätas (5 kap. 5 § UB). Enligt 5 kap 5 § första stycket UB medför ett överlåtelseförbud vid gåva att vare sig den bortgivna fastigheten eller ett obelånat pantbrev i fastigheten får utmätas för gåvotagarens skulder. Fastigheten som är belastad med överlåtelseförbud ingår inte heller i gåvotagarens konkurs, 3 kap 3 § KonkL. Att fastigheten inte får överlåtas betyder att den inte får sälja, byta eller skänka fastigheten utan samtycke från gåvogivaren.

Mitt råd till dig är att du i utformandet av ditt gåvobrev tydligt uttrycker att det rör sig om en gåva, vem som är gåvogivare och gåvomottagare, exakt vilken egendom det rör sig om och att det finns ett förbud mot överlåtelse av fastigheten. Det är även viktigt att det inte utgår vederlag från den som mottar gåvan så att det kan bli tveksamt om det rör sig om en gåva eller ej. Förbudet mot överlåtelse innebär att föreskriften ska respekteras vid en utmätning och fastigheten inte ska tas i anspråk. Tänk dock på att föreskriften också innebär att den som fått fastigheten i gåva av dig därmed inte heller får överlåta den på annat sätt (genom att t.ex. sälja den).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper Kröger
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (573)
2019-10-20 Är en gåva bindande?
2019-10-19 Är det möjligt att kräva betalning för en gåva i efterhand?
2019-10-14 Ge bort fastighet som gåva utan att det räknas som förskott på arv
2019-10-08 Gåva som enskild egendom

Alla besvarade frågor (73844)