Överlåtelse av skuld och skuldsanering

2016-02-25 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej!Jag har en skuld till ett inkassobolag som jag betalar på. Situationen är att min mamma fått två skulder som hon har svårt att betala. Hon är arbetslös och lever på a-kassa. Hyran tar 80% av a-kassan. Resterande 20 % hamnar hos läkarkostnader och mediciner. Hon har hamnat i en svår sits. Finns det möjlighet att överlåta skulderna till mig?Tacksam för respons.Tack på förhand
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


En skuld kan som huvudregel inte överlåtas till annan utan borgenärens (fordringsägarens) samtycke. Att sådant skulle ges får anses mindre sannolikt om även du har problem att betala dina skulder. Härmed dock inte sagt att din mor skulle vara hindrad att på annat vis ta sig ur sin prekära ekonomiska situation.


En gäldenär (i detta sammanhang ung. en skuldsatt person) som är bestående oförmögen att betala sina skulder i den takt de förfaller och inte kan antas ha möjlighet att ändra detta förhållande inom överskådlig tid, får beviljas skuldsanering om sådan vore skälig (se 4 § skuldsaneringslagen (2006:548)). Genom ett sådant förfarande skulle din mors skulder antingen kunna efterges helt eller nedsättas efter en tids betalning enligt överenskommen betalningsplan (se 1 och 23 §§ ovannämnda lag). Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogdemyndigheten. Anses processen alltför komplicerad bör din mor emellertid först vända sig till socialtjänsten i den kommun där hon bor för att få vägledning i frågan (se 2 § ovannämnda lag).
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (166)
2020-09-16 ​Måste man ha förmyndare när man skuldsanerar?
2020-09-13 Förutsättningar för skuldsanering
2020-08-24 Kan kronofogden återta gåvor om man har beviljats skuldsanering?
2020-08-13 Betala av skuld direkt?

Alla besvarade frågor (84165)