Överlåtelse av skogsfastighet med föreskrift om jakt- och fiskerättigheter

2018-07-12 i Jakt
FRÅGA
HAR EN KÖPARE PÅ VÅR SKOGSFASTIGHET MEN HAN ÄR BARA INTRESSERAD AV SKOGEN. HAR JAKT OCH FISKERÄTTIGHETER PÅ DEN ÄVEN EN SKOGSKOJA. KAN HAN SKRIVA ATT VI FORTFARANDE HAR KVAR DETTA?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ni säljer skogsfastigheten till köparen blir han fastighetsägare. En fastighetsägare kan enligt regler i jordabalken upplåta såväl nyttjanderätt som jakt- och fiskerättigheter till den han önskar (7 kap. 3 §). Ni kan avtala om nyttjanderätten antingen muntligen eller skriftligen, men för enkelhetens skull kan ni i samband med försäljningen skriva ett avtal där ni antecknar att säljare och köpare är överens om att säljaren ska ha fortsatt nyttjanderätt till kojan samt jakt- och fiskerättigheter. Ett ytterligare alternativ är att ni villkorar köpet av skogsfastigheten med att ni som säljare ska ha kvar nyttjanderätten. Enligt regler i jordabalken består dock sådana villkor bara i två år (4 kap. 4 §), så om ni vill ha nyttjanderätten under längre tid än så föreslår jag ett avtal om nyttjanderätt.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (36)
2021-11-03 Tillfaller jakträtten dödsboet om jakträttsinnehavaren avlider?
2021-10-31 Jakt på samägd fastighet
2021-10-31 Får jag jaga rådjur på min fastighet?
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97307)