Överlåtelse av skogsfastighet med föreskrift om jakt- och fiskerättigheter

2018-07-12 i Jakt
FRÅGA
HAR EN KÖPARE PÅ VÅR SKOGSFASTIGHET MEN HAN ÄR BARA INTRESSERAD AV SKOGEN. HAR JAKT OCH FISKERÄTTIGHETER PÅ DEN ÄVEN EN SKOGSKOJA. KAN HAN SKRIVA ATT VI FORTFARANDE HAR KVAR DETTA?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ni säljer skogsfastigheten till köparen blir han fastighetsägare. En fastighetsägare kan enligt regler i jordabalken upplåta såväl nyttjanderätt som jakt- och fiskerättigheter till den han önskar (7 kap. 3 §). Ni kan avtala om nyttjanderätten antingen muntligen eller skriftligen, men för enkelhetens skull kan ni i samband med försäljningen skriva ett avtal där ni antecknar att säljare och köpare är överens om att säljaren ska ha fortsatt nyttjanderätt till kojan samt jakt- och fiskerättigheter. Ett ytterligare alternativ är att ni villkorar köpet av skogsfastigheten med att ni som säljare ska ha kvar nyttjanderätten. Enligt regler i jordabalken består dock sådana villkor bara i två år (4 kap. 4 §), så om ni vill ha nyttjanderätten under längre tid än så föreslår jag ett avtal om nyttjanderätt.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Johanna Lindström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (24)
2020-05-17 Vem har bevisbördan för muntlig gåva av fastighet med tillhörande jakträtt?
2020-04-22 Möjlighet att förbjuda jakt på egen mark
2020-04-07 Begränsning av fiskekort till lokalt bosatta
2019-11-27 Skyldighet att informera grannar vid jakt

Alla besvarade frågor (80669)