Överlåtelse av samägd fritidsfastighet

2015-03-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Auktion mellan samägare?Tre nära släktingar samäger en fritidsfastighet.Andelarna fördelade: A –1/2, B –1/3, C – 1/6. A vill sälja, B och C vill köpa fritidsfastigheten.Samäganderättslagen ger ju möjlighet att begära hos tingsrätten att fastigheten försäljs på offentlig auktion. En god man utses då attsköta det praktiska. A, B och C är eniga om att arrangera budgivning eller auktionmellan B och C med hjälp av utomstående jurist. Fritidsfastigheten är värderad av lokal mäklare. Värderingen skall vara utgångspris vid budgivningen. Överskottet av försäljningen fördelas i förhållande till andelar.Fastigheten stannar på så sätt i släkten.Är det här ett korrekt arrangemang, enighet mellan ägarna styr ju så gott som alla åtgärder som vidtas i ett samäganderättsförhållande.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Som jag har förstått din fråga finns det tre delägare av en fritidsfastighet där två av delägarna vill förvärva den tredjes andel?

I lag om samäganderätt 6§ ges utrymme för att en delägare kan begära hos tingsrätten att samägd egendom ska säljas på offentlig auktion. Lag om samäganderätt är en av våra äldre författningar i Sverige och den är dispositiv. Det innebär att den gäller när delägarna inte har avtalat om något annat. Det innebär också att bestämmelsen i i första hand tillämpas när någon delägare motsätter sig en försäljning. Om inte någon av delägarna motsätter sig en försäljning finns det inget som hindrar delägarna att gemensamt komma överens om pris och överlåtelsevillkor. Observera att vid köp av fast egendom som krävs det att köpehandlingen är undertecknad av samtliga inblandade (Jordabalken 4 kap 1§).

Vill ni att en utomstående jurist ska arrangera en budgivning så är det fritt fram för er att komma överens om detta. Det råder avtalsfrihet i Sverige. Det är viktigt att man är noggrann när man skriver avtal för att undvika framtida tvister. Lawline erbjuder hjälp med att skriva avtal. Klicka på ”behöver du ett avtal”.

Hoppas att ni fick svar på er fråga. Ni är välkomna att höra av er igen om det är något mer ni undrar över.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1961)
2020-08-04 Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?
2020-08-04 Hur beskattas en gåva av en fastighet?
2020-08-01 Hus på ofri grund
2020-07-30 Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (82708)