Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Jag har en hyresrätt sedan 20 år och sedan åtta år har min vuxne son bott där tillsammans med mig. Han har varit skriven på adressen under dessa år. Nu har jag flyttat från lägenheten men har kontraktet kvar. Har min son besittningsrätt till lägenheten, vilket är Ok för min del??? Kan hyresvärden neka honom besittningsrätt till bostaden??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Jag har uppfattat frågan som att du undrar om en överlåtelse av hyresrätten till din son kan ske och om hyresvärden, i sådant fall, kan neka överlåtelsen. Utifrån denna uppfattning, som jag hoppas stämmer, ska jag försöka utreda din fråga.

Lagen som gäller i ditt fall är då den s.k. hyreslagen (12 kap. Jordabalken).

Utgångspunkten är att du får inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § JB). Dock finns det vissa undantag som ger dig rätt att mot hyresvärdens vilja överlåta hyresrätten. Tillstånd ges i sådana fall av hyresnämnden. Dessa undantag finner du i 12 kap. 34-37 §§ JB.

Förutsättningar för överlåtelse till närstående

En av de ovan nämnda undantagen återfinns i 12 kap. 34 § JB. Bestämmelsen ger dig rätt att överlåta lägenheten till en närstående, vilket kan vara relevant i din fråga då du vill överlåta till din son.

Förutsättningarna för att du ska kunna överlåta hyresrätten enligt denna bestämmelse är:

1. Den personen som du vill överlåta lägenheten till är en närstående person till dig

2. Du och personen har varaktigt sammanbott med varandra i hyreslägenheten

3. Hyresvärden kan skäligen nöja sig med förändringen

Bedömning av förutsättningarna

1. Eftersom den personen du vill överlåta lägenheten till är ditt barn så är första kravet klart uppfyllt.

2. Vid bedömningen av det andra kravet finns det inte någon exakt tidsgräns. Dock kan det utläsas från förarbetena till lagen att det verkar krävas att sammanboendet pågått under en tid som närmar sig tre år. Du nämner att sonen har bott tillsammans med dig sedan han var liten och att han numera är vuxen. Jag drar därmed slutsatsen att ni har sammanbott under en längre tid än tre år. Kravet på sammanboende är därigenom också uppfyllt.

3. Det tredje kravet innebär att hyresnämnden kan enbart lämna tillstånd till överlåtelsen om hyresvärden kan skäligen nöja sig med förändringen. Kravet gäller din son, som är den närstående i situationen, och hans förmåga att sköta sig. Om din son kan förväntas sköta sig, bland annat genom att vårda lägenheten och inte störa grannar etc. men även kunna betala hyran i tid, så skulle det inte finnas skäl för hyresvärden att inte nöja sig med förändringen.

Eftersom jag inte vet om din sons förmåga att sköta sig så är det svårt för mig att kunna fastställa om det tredje kravet kan anses vara uppfyllt. Råder det inga problem för din son att fullfölja sina skyldigheter som hyresgäst så kommer hyresnämnden med stor sannolikhet att kunna lämna tillstånd för överlåtelsen.

Slutsats

Jag råder dig att i första hand ta kontakt med din hyresvärd och fråga om tillstånd för överlåtelse av lägenheten till din son. Om hyresvärden skulle på grund av någon anledning neka din förfråga så kan du vända dig till hyresnämnden och begära din rätt att kunna överlåta till en närstående. Jag ser då ingenting som skulle hindra hyresnämnden från att neka er ett sådant tillstånd, med hänvisning till den bedömning jag gjort ovan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”