FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal30/06/2022

Överlåtelse av hyresrätt från sin ex-partner

Hej, har bott i en hyreslägenhet i 14 år. Mitt ex och hennes mamma har hela tiden stått på kontraktet. Nu har mitt ex bott med en annan i 3 år. Har jag chans att ta över kontraktet?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan du ta över kontraktet?

Kort svar på frågan

Ja det finns möjlighet för dig att ta över kontraktet. Däremot krävs bland annat att ditt ex eller ditt ex mamma ansöker om detta. Se långt svar för mer information.

Långt svar på din fråga

Utgångspunkten är att en hyresrätt inte kan överlåtas (överlåtas=du tar över kontraktet) utan hyresvärdens samtycke (12:32 JB). Det finns dock undantag till detta.

I 12:34 JB står det att: “En hyresgäst, som ej avser att använda sin bostadslägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen

Ditt ex eller hennes mamma kan överlåta lägenheten till dig då de är hyresgäst i detta fallet, om de vill. Du kan inte få kontraktet utan att de vill överlåta den. De måste alltså skicka in en ansökan till hyresnämnden.

En “närstående” kan vara en sådan person som bor med någon under äktenskapsliknande förhållanden (se prop. 1968:91 Bih. A s. 220). Sådana äktenskapsliknande förhållanden är att vara sammanboende på det viset du varit med ditt ex, vilket innebär att du uppfyller det kravet. 

Det krävs också att du har “sammanbott”. Det är ditt ex eller ditt ex mamma som hyresgäster  som har bevisbördan för detta (RH 2003:9). Att vara sammanboende innebär att du i allt väsentligt ska ha haft gemensamt hushåll med hyresgästen och i övrigt använt lägenheten tillsammans med honom eller henne. Detta är då ett exempel på sammanboende i form av boendegemenskap jämfört med någon som är inneboende (se prop. 1968:91 Bih. A s. 220). Stöd för att ni är sammanboende är att ni delar på samma ytor i lägenheten, att ni tillbringar tid tillsammans, om ni delar hushållssysslor med varandra och hur ni har fördelat kostnader (se exempelvis Svea hovrätts beslut 2011-01-14 i mål nr ÖH 4030-10). Vad som gäller i ditt fall kan jag tyvärr inte utifrån den informationen jag ha fått bedöma detta. Vill du komplettera detta för att låta oss göra en bedömning kan du kontakta oss på Lawline för mer information. Eftersom det var ditt ex och ni säkert bodde ihop bör dock sammanboendet vara uppfyllt.

Kravet på “varaktighet” ska bedömas efter omständigheterna i enskilda fallet (se prop. 1968:91 Bih. A s. 220). Däremot om man har sammanbott i tre års tid så garanteras att varaktigheten är uppfylld (RBD 1985:6). Det vill säga om ni bodde tillsammans i tre års tid kan lägenheten överlåtas till dig med säkerhet, om det var kortare tid kan särskilda omständigheter tala för. 

Även om det är så att ditt ex flyttade ut för tre år sedan behöver det inte hindra dig från att få överlåta lägenheten. I RBD 1992:27 så godkändes en ansökan sju år efter att sammanboendet hade upphört.

“Om hyresvärden kan skäligen nöja sig med förändringen” bedöms utifrån förmågan att betala hyran själv och personliga kvalifikationer. Om du har skött dig i lägenheten och betalat hyran så talar det för att du får ansökan godkänd. 

Sammanfattning

Om kraven i 12:34 JB är uppfyllda så kan du få lägenheten överlåten. Så länge ditt ex eller hens mamma vill överlåta lägenheten talar det mesta för att hyresnämnden ska godkänna ansökan. 

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare