FrågaAVTALSRÄTTGåva29/06/2023

Överlåtelse av hus på ofri grund genom gåvobrev

Min syster ska överlåta halv delen dvs 50% av hus på ofri grund. Det blir gåva till mig. Detta ska den som äger marken gå med på förstår jag. Men skattemässigt är det inget som vi ska deklarera och beskattas för utan det är en gåva och till mig ska det vara Enkild egendom av denna gåva och Endast mina barn kan ärva min del om jag dör. kan vi göra så¨genom att skriva ett gåvobrev? Mvh

Lawline svarar

Hej.

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Hus på ofri grund utgör lös egendom eftersom det inte faller under 1 kap. 1 § jordabalken och således är det gåva av lös egendomen och gåvolagen ska tillämpas. Formlöst löfte om gåva är inte giltigt och bindande förrän gåvan fullbordats i form av ett överlämnande (1 § gåvolagen). Således ska gåvobrev överlämnas till mottagaren av gåvan för att gåvan ska bli bindande.

Din syster ska därför skriva ett gåvobrev till dig och i gåvobrevet ska det framgå att 50% av hennes hus på ofri grund ska tillfalla dig. Det finns inte några ytterligare formkrav och gåvobrevet kan alltså upprättas så som önskas. Det bör emellertid i detta fall framgå att huset ska utgöra enskild egendom om ni vill att endast dina barn ska kunna ärva delen av huset.

I Sverige finns det inte längre någon gåvoskatt och som du säger är det därför inget som ska beskattas. Vidare är det som du nämner så att jordägarens samtycke ska erhållas. Arrendatorn, det vill säga din syster, fårnämligen inte överlåta arrenderätten utan samtycke av jordägaren (10 kap. 7 § jordabalken). 

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning