Överlåtelse av fastighet mellan närstående

2019-04-29 i Fastighet
FRÅGA
Våra föräldrar vi ge bort sin stuga till mig och min syster. Jag vill inte ha den men min syster vill. Tanken är att hon ska köpa ut mig. Vad gäller. Våra föräldrar ska få bo kvar i stugan så länge de orkar/vill men min syster ska stå som ägare. Vad har jag rätt till i detta fall?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis vill jag bara tydliggöra att jag utgår ifrån att stugan är belägen på en fastighet och att det är själva fastigheten som dina föräldrar vill överlåta.

Bestämmelser om fastigheter regleras i jordabalken (JB), den hittar du här!

Det smidigaste är här att dina föräldrar upprättar ett gåvobrev till dig och din syster där de överlåter ½ av fastigheten var till er båda men själva förbehåller sig nyttjanderätten till stugan. Därefter kan du själv överlåta din andel av fastigheten utifrån eget tycke och på så vis själv verka över "dina rättigheter" när det kommer till din andel.

Reglerna om gåva av fastighet regleras i 4 kap. JB och av bestämmelsen i 4 kap. 29 § JB kan vi utläsa att en del regler som gäller för köp av fastighet även ska tillämpas vid gåva av fastighet. Det innebär bl.a. att ett formenligt gåvobrev måste ha upprättats för att gåvan ska vara giltigt 4 kap. 1 § JB. Gåvobrevet ska vara skriftligt, undertecknat av både gåvogivare och gåvotagare samt ska en överlåtelseförklaring anges i handlingen. Är dessa formkraven ej uppfyllda är gåvan ogiltig.

Gåvobrev är förhållandevis enkla att upprätta och flera bra standardmallar finns bara en google sökning bort. Känner du dig ändå osäker och vill försäkra dig om att allt går rätt till när det gäller upprättelsen av gåvobreven råder jag dig att ta kontakt med en verksam jurist. Lawline erbjuder juridisk rådgivning via sina yrkesverksamma jurister och du kan boka in ett möte via denna länk.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (474)
2020-05-17 Syskon som bor i samägt boende
2020-05-17 Träd skymmer grannens utsikt - vad gäller?
2020-05-13 Åverkan på annans fastighet, vilket grannelagsrättsligt ansvar har skadevållaren?
2020-05-11 Vad säger lagen om störande grannar?

Alla besvarade frågor (80336)