Överlåtelse av fastighet, köp eller gåva?

FRÅGA
Hej, har en fråga angående att sälja under taxeringsvärdet? Mina föräldrar ska sälja sitt hus till min son och svärdotter. taxeringsvärdet är 1,725000. Har hört att om det ska betraktas som en gåva, måste försäljnings siffran vara 85% av taxeringsvärdet? stämmer detta? Eller dom kan sälja för tex 1,700000?Marknads värdet ligger på mellan 1,800000-2,000000tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid överlåtelse av fastighet är det avgörande för om de ska räknas som köp eller gåva hur stor ersättningen är. Vid fastighetsöverlåtelse tillämpas helhetsprincipen vilket innebär att det räcker med att en del av överlåtelsen räknas som en gåva för att hela överlåtelsen ska klassas som gåva.

Som huvudregel använder man sig av taxeringsvärdet för att bestämma fastighetens värde (undantaget om marknadsvärdet understiger taxeringsvärdet vilket inte är aktuellt här) och om ersättningen understiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen alltså att räknas som en gåva.

Att försäljningssiffran skulle vara tvungen att vara 85 % av taxeringsvärdet för att det ska betraktas som en gåva stämmer alltså inte utan det räcker att ersättningen understiger taxeringsvärdet.

Däremot är man tvungen att betala stämpelskatt på sitt förvärv även om det sker genom gåva om ersättningen uppgår till minst 85% av fastighetens värde, lag om stämpelskatt . Stämpelskatten utgör 1,5% av det högsta av taxeringsvärdet och marknadsvärdet.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?