FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet29/06/2018

Överlåtelse av enskild egendom till make

Hej,

Hur går vi till väga om min make ska köpa in sig i mitt hus som idag är min enskilda egendom och som maken genom testamente ej har giftorätt i ?

Lawline svarar

Hej, som jag förstår det rör din fråga huruvida din make kan bli delägare i en fastighet som han genom ett testamente inte har rätt att få del av genom sin giftorätt.

Reglerna för egendom mellan makar regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap 1 § är all egendom som inte är enskild del av giftorätten. Enligt 7 kap 2 § kan man göra egendom som är eller ska bli giftorättsgods till enskild egendom. Av tredje punkten framgår att testamente är en sådan rättshandling som kan användas till att göra egendom till enskild. Eftersom du beskriver situationen som sådan kan du därmed betrakta fastigheten som din enskilda. För att din make ska kunna bli delägare i denna krävs att överlåtelse sker i form av gåva.

Av 8 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) framgår att en gåva mellan makar åstadkoms genom registrering enligt 16 kap ÄktB. I praktiken innebär detta att ett gåvobrev måste utfärdas. I detta ska framgå att din hustru ger dig halva fastighetens värde i gåva samt att ni bägge signerar denna handling, se 16:2 andra stycket ÄktB. Så fort denna handling uppfyllt formkraven som nämns i 16 kap ÄktB ska denna skickas till Skatteverket som sedan kommer att registrera gåvan i erat äktenskapsregister.

För att ge bort en del av en fastighet i form av gåva ställer jordabalken (JB) upp formkrav för hur detta ska gå till. Enligt 4 kap 29 § JB gäller samma formkrav för fastighetsköp som vid gåvoöverlåtelse av en sådan. Gåvobrevet ska därmed innehålla uppgifter om vilken fastighet det rör sig om, vilka parter som är involverade samt en förklaring om att den aktuella delen av fastigheten överlåts till gåvomottagaren, se JB 4 kap 1 §.

Hoppas detta besvarar din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000