Överlåtelse av egendom med hembudsförbehåll

2018-10-03 i Gåva
FRÅGA
HembudEfter givarens frånfälle får egendom ej överlåtas utan att först hembjudas till bröstarvinge, syskon och syskonbarn. Jag äger egendomen. Hur går jag tillväga för att sälja egendomen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta hur du ska gå tillväga för att sälja egendom som är belastad med hembud. Jag tolkar din fråga som att du fått egendomen som gåva och att det i gåvobrevet framgår att egendomen innan den får överlåtas först ska hembjudas till bröstarvinge, syskon eller syskonbarn. Det framgår inte i din fråga vems bröstarvingar, syskon eller syskonbarn som hembudsförbehållet tar sikte på. Jag utgår i mitt svar från att det tar sikte på gåvogivarens släktingar.

Innebörden av en hembudsbestämmelse

Hembud innebär i korthet att en viss grupp eller vissa individer ska få förköpsrätt eller lösenrätt till specifik egendom. Hembudsklausuler används till exempel ofta i aktiebolagsrätten, där kommer bestämmelsen om hembud till uttryck i 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (ABL). Enligt bestämmelsen ska en aktie som överlåtits till en ny ägare kunna lösas in (köpas från köparen) av den som innefattas av hembudsklausulen. Detta kan ske mot köparens vilja förutsatt att hembudsklausulen är giltig.

Hur du bör sälja egendomen

Vi utgår som sagt att hembudsbestämmelsen tar sikte på gåvogivarens bröstarvinge, syskon och syskonbarn. Detta innebär att de skulle ha lösenrätt till egendomen om du skulle sälja den till någon som står utanför den krets som nämns i bestämmelsen. Säkrast är alltså att du går tillväga som så att du erbjuder de parter som nämns i gåvobrevet att köpa egendomen först, om de inte vill köpa egendomen står det dig fritt att överlåta den till någon utomstående utan någon risk för att de i gåvobrevet nämnda parterna kräver att få lösa in egendomen från köparen.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma till oss om du skulle ha några ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (520)
2019-03-31 Gåva av halv bostadsrätt efter upplöst sambohförhållande
2019-03-30 Vem äger bil som givits i gåva och nya ägaren inte skrivits in i bilregistret?
2019-03-30 Gåva - Lån - Skuldebrev
2019-03-29 Har gåvogivare rätt till del av försäljningsbeloppet efter att ha gett bort egendomen genom gåva?

Alla besvarade frågor (68021)