FrågaAVTALSRÄTTGåva02/10/2018

Överlåtelse av egendom med hembudsförbehåll

Hembud

Efter givarens frånfälle får egendom ej överlåtas utan att först hembjudas till bröstarvinge, syskon och syskonbarn.

Jag äger egendomen. Hur går jag tillväga för att sälja egendomen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta hur du ska gå tillväga för att sälja egendom som är belastad med hembud. Jag tolkar din fråga som att du fått egendomen som gåva och att det i gåvobrevet framgår att egendomen innan den får överlåtas först ska hembjudas till bröstarvinge, syskon eller syskonbarn. Det framgår inte i din fråga vems bröstarvingar, syskon eller syskonbarn som hembudsförbehållet tar sikte på. Jag utgår i mitt svar från att det tar sikte på gåvogivarens släktingar.

Innebörden av en hembudsbestämmelse

Hembud innebär i korthet att en viss grupp eller vissa individer ska få förköpsrätt eller lösenrätt till specifik egendom. Hembudsklausuler används till exempel ofta i aktiebolagsrätten, där kommer bestämmelsen om hembud till uttryck i 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (ABL). Enligt bestämmelsen ska en aktie som överlåtits till en ny ägare kunna lösas in (köpas från köparen) av den som innefattas av hembudsklausulen. Detta kan ske mot köparens vilja förutsatt att hembudsklausulen är giltig.

Hur du bör sälja egendomen

Vi utgår som sagt att hembudsbestämmelsen tar sikte på gåvogivarens bröstarvinge, syskon och syskonbarn. Detta innebär att de skulle ha lösenrätt till egendomen om du skulle sälja den till någon som står utanför den krets som nämns i bestämmelsen. Säkrast är alltså att du går tillväga som så att du erbjuder de parter som nämns i gåvobrevet att köpa egendomen först, om de inte vill köpa egendomen står det dig fritt att överlåta den till någon utomstående utan någon risk för att de i gåvobrevet nämnda parterna kräver att få lösa in egendomen från köparen.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma till oss om du skulle ha några ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning