FrågaAVTALSRÄTTGåva31/01/2022

Överlåtelse av egendom innan bortgång

Hej Tyvärr jag vet "vi vet att" min mamma kommer inte att leva länge till. KAN HON ÖVERLÅTA LÄGENHETEN INAN DETA TRÅKIGA HÄNDER. (Vi har bot tillsamans i 17 år ) Tack

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att beklaga situationen ni befinner er i.

Det korta svaret på din fråga är ja, hon kan överlåta lägenheten genom att ge den som en gåva till dig. Av din fråga framgår emellertid inte om du har syskon eller inte. Jag redogör för hur situationen ser ut om du har syskon och det därmed är flera bröstarvingar (barn) som ärver efter din mamma.

Det är visserligen så att man i regel fritt får förfoga över sin egendom. Det finns emellertid något som kallas för det förstärkta laglottsskyddet, vilket är ett undantag från detta (7 kap. 4 § ärvdabalken). Undantaget innebär att du kan bli återbäringsskyldig till det belopp som motsvarar syskons laglott (hälften av arvslotten, vilket man enligt lag alltid har rätt till, se 7 kap. 1 § ärvdabalken), om arvet inte skulle räcka till syskons laglott på grund av gåvan. För tillämpning av detta undantag måste gåvan kunna likställas med ett testamente. Gåvogivaren ska nämligen ha haft som avsikt att reglera hur egendomen ska fördelas vid sin bortgång. Vanligen blir det förstärkta laglottsskyddet aktuellt bland annat när gåvogivaren inom en snar framtid kommer att gå bort, vilket gäller för din mammas del.

Sammanfattningsvis är det alltså möjligt för henne att överlåta lägenheten. Finns det syskon kan emellertid det förstärkta laglottsskyddet komma att tillämpas om det är så att syskons laglott kränks.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”