FrågaAVTALSRÄTTGåva22/04/2018

Överlåtelse av del av villa

Hej!

Jag och min fru har köpt en villa och nu min fru vill inte sin del i villan, så jag undrar kan hon sälja sin del till mig för en krona eller ska hon ge mig sin del som gåva, vilka av dem bättre?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns, som du skriver, två alternativ när man vill överlåta en del av en villa: sälja billigt eller ge den som en gåva. Jag har därför delat upp mitt svar i dessa två alternativ och efter det dragit en slutsats angående din situation.

Få delen av villan som gåva

Om du får din frus del som gåva kommer varken du eller dina fru att beskattas för överlåtelsen av det. Detta eftersom gåvor är skattefria, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Den skatterättsliga konsekvensen blir istället att du får skatta på den vinst du har gjort på villan när du väl säljer den. Denna skattesats ligger på 22 % av din vinst, se 46 kap. 18 § IL.

Köpa villan billigt

Istället för att få fastigheten i gåva från din fru kan du också köpa fastigheten billigt. Det finns inget hinder mot att sälja fastigheten till underpris dvs. sälja fastigheten till ett pris under marknadsvärde. En försäljning som sker till underpris brukar kallas "blandat fång" eftersom överlåtelsen delvis är en gåva och delvis innefattar ersättning/betalning. I praxis har man fastslagit att försäljning av fastighet till ett pris som är lägre än fastighetens taxeringsvärde innebär att överlåtelsen skall betraktas som en gåva och då uppstår alltså samma skattemässiga konsekvens som gäller vid gåva – dvs. att gåvomottagaren inträder i givarens skattemässiga situation. I ditt fall gäller detta för den procentsats av villans totala taxeringsvärde som motsvarar din frus andel av villan.

Formalia

Om ni väljer att ge delen av villan som gåva måste ni dock försäkra er om att ni upprättar ett skriftligt gåvobrev som uppfyller de formkrav som ställs enligt lag, se Jordabalken (JB) 4:29 som hänvisar till JB 4:1. Ett skriftligt gåvobrev gällande fastigheten måste skrivas för att gåvan skall bli giltig. Det är inte svårt att upprätta ett gåvobrev men om ni är osäkra på vilka uppgifter som gåvobrevet skall innehålla kan ni använda er av vår egen avtalsmall, se länk här. Du bör även ta en titt på skatteverkets regler om registrering vid gåva av del av fastighet, se här.

Slutsats

I ert fall blir det som du ser ingen skillnad rent skattemässigt om du väljer att få delen av villan som gåva eller att köpa den för en billig peng. Oavsett vilken du väljer kommer hela överlåtelsen att räknas som en gåva och skatten betalas sedan när du säljer villan. Notera att det finns viss formalia som ska vara uppfylld för att överlåtelser i form av gåvor ska vara giltiga.

Med vänliga hälsningar,


Filip WestlingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning