Överlåtelse av del av fastighet

2015-11-12 i Fastighet
FRÅGA
Överlåtelse av fastighet inom familjen, halv andel.Gåvobrevet/överlåtelsehandlingen är undertecknad av båda parter och namnteckningarna är bevittnade.Till vilken myndighet inges denna handling för att inskrivas?Krävs det särskild ansökan för att få lagfart på den överlåtna andelen?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Formkraven för överlåtelse av fastighet finns i 4 kap. 1 § jordabalken. Där anges att en skriftlig överlåtelsehandling måste upprättas och att den ska undertecknas av parterna. Bestämmelsen gäller även vid gåva enligt 4 kap. 29 § jordabalken. För själva överlåtelsen finns inget kvar på att handlingen bevittnas, men för att kunna få lagfart krävs det att överlåtarens underteckning bevittnas av två personer.

Överlåtelsehandlingen behöver bara registreras om fastighetsandelen överlåts mellan makar och ska i så fall registreras hos Skatteverket. Detta kan du läsa mer om här.

Lagfart ska sökas inom tre månader efter att överlåtelsehandlingen upprättades, enligt 20 kap. 1 § jordabalken. Den som förvärvat en andel av fastigheten genom överlåtelsehandlingen ansöker om lagfart hos Lantmäteriet. Överlåtelsehandlingen i original ska skickas in till Lantmäteriet tillsammans med ansökan. Du kan läsa mer om detta här på Lantmäteriets webbsida. Via samma länk kan du även ladda ner blankett för ansökan om lagfart. På blanketten fyller förvärvaren bland annat i hur stor andel av fastigheten som han/hon har förvärvat genom överlåtelsen.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (514)
2020-10-30 Sommarstuga där samfällighet äger marken - fast eller lös egendom?
2020-10-28 Hur lång är preskriptionstiden för ett svartbygge?
2020-10-27 Vad som utgör byggnadstillbehör
2020-10-26 Störande buller från gym

Alla besvarade frågor (85607)