Överlåtelse av arvsrätt

2016-10-26 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej!Frågan är: - Kan man ge bort sin kommande arvslott (i det här fallet från föräldrarna) till vem man vill?Förklaring:Min bror är allvarligt sjuk, han har haft diabetes typ 1 i c:a 15 år som har gravt har misskött. Han har inga barn mig veterligen.Han vill nu skänka allt han äger till sin före detta fru med hjälp av någon slags fullmakt. Min bror vill även ge bort sin kommande arvslott från våra föräldrar till hans före detta fru. Våra föräldrar är i livet.Om det går att göra så, vad händer om min bror går bort före våra föräldrar?Om min bror har adopterat sin före detta frus dotter (medans de var gifta), blir hon arvinge precis som jag då den dagen våra föräldrar går ur tiden?Med vänlig hälsningSara
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Arvsregler återfinns i ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.

Det saknas regler om överlåtelser av arv i ÄB men detta behandlas däremot i rättspraxis och doktrinen. En dödsbodelägare har rätt att förfoga över sin andel i boet och även rätt att överlåta sin andel. Överlåtelser av arvsrätten kan ske både före och efter det att en bouppteckning förrättats, exv. genom försäljning eller byte till någon annan. Den personen som förvärvar en arvinges andel, träder då in som dödsbodelägare med samma rätt förutsatt att överlåtensen var giltig (jfr NJA 2001 s. 59 se här). Om överlåtelsen sker före upprättandet av arvskifteshandlingen är den endast giltig om mottagaren också har arvsrätt efter arvlåtaren, din bror kan exempelvis endast överlåta sin andel i dödsboet till de övriga arvingarna (er) om han vill göra detta innan arvskiftet. Om överlåtelsen sker efter arvskiftet behöver mottagaren inte ha arvsrätt efter arvlåtaren. Om din bror går bort före dina föräldrar kan han inte överlåta sin arvsrätt till sin fru, eftersom överlåtelsen måste ske efter arvskiftet för att vara giltig mot en mottagare utan arvsrätt till arvlåtaren (Skatteverkets ställningstagande i målnummer: 131 655318-05/111 se här).

Den andra frågan rör adoptivbarns arvsrätt. Adoptivbarn är att jämställas som adoptivföräldrars barn och inte barn till deras biologiska föräldrar, se 4 kap. 8 § föräldrabalken här. Enär din bror är att anses som närmast arvinge till dina föräldrar (bröstarvinge) enligt 2 kap. 1 § ÄB, träder hans adoptivbarn också in som bröstarvinge till dina föräldrar om din bror går bort före dem. Detta kallas istadarätten. I det fallet har istället din brors barn rätten att välja om hon vill överlåta sin arvsrätt.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (321)
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?
2020-12-23 Arvsordning för särkullsbarn och preskription av arv
2020-12-11 Kan man avstå från arv för att överlåta arvet direkt till sina barn?


Alla besvarade frågor (88108)