Överlåtelse av arrende genom arv.

2018-04-17 i Arrende
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar äger en stuga på en mark som ägs av en bonde. Det finns inget skrivet, alltså inget arrende. Vad händer med stugan när de dör?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns fyra sorters arrenden; jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Alla förutom lägenhetsarrendet kräver skriftligt avtal (8 Kap 3 § Jordabalken). I ert fall kan det alltså vara fråga om lägenhetsarrende. Typiskt för lägenhetsarrende är att det är fråga om en kolonilott med en liten byggnad, kajplats eller något liknande.

Det finns en möjlighet att överta ett arrende genom arv under förutsättning att det är någon med vilken arrendatorn skäligen bör nöjas. Detta gäller de tre övriga arrendeformerna men inget föreskrivs vad gäller lägenhetsarrende (9 Kap 31 §, 10 Kap 7 §, 11 Kap 7 § Jordabalken).

Beroende på hurudan stugan är och vad den används till kan detta eventuellt ses som ett bostadsarrende (10 Kap 1 § Jordabalken). Det skulle naturligtvis även förutsätta att det finns ett skriftligt avtal. Jag rekommenderar därför att det upprättas ett avtal. I sådant fall skulle du kunna ärva arrendet.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81876)