Överlåtelse av andel i samägd jordbruksfastighet

2016-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Tre delägare i jordbruksfastighet. Kan två av parterna ingå avtal att den ena köper ut den andra utan den tredjes godkännande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en jordbruksfastighet ägs av minst tre delägare tillämpas lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt och till viss del även lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. Lagen om samäganderätt är dispositiv, vilket betyder att den endast gäller om delägarna inte har avtalat om någonting annat.

Har ni inte i avtal reglerat hur beslut rörande fastigheten ska fattas, måste enligt lagen om samäganderätt samtliga delägare enas i frågan för att fatta ett giltigt beslut. Därför kan inte två delägare besluta att en andel av fastigheten överlåts om den tredje inte har accepterat att så ska ske.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2050)
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga
2021-05-29 kan man ingripa mit granne som stjäl ens tvättider?

Alla besvarade frågor (93110)