Överlåtelse av andel i samägd fastighet

2016-01-24 i Fastighet
FRÅGA
Jag äger tillsammans med två syskon en fastighet med två hus. Vi äger en tredjedel var. Nu vill jag att min partner ska få dela min tredjedel alt få min tredjedel. Räcker det att upprätta ett gåvobrev och ansöka om lagfart?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis kan konstateras att du har rätt att ge bort din andel i fastigheten utan övriga delägares godkännande, om ni inte har avtalat något annat (2 § SamägL e contrario).

Nedan framgår vad som krävs för att ge bort din andel av fastigheten. Om du är gift krävs, utöver gåvobrevet och lagfartsansökan, även registrering av gåvan hos Skatteverket.

1. Gåvobrev

För att ge bort fastigheten måste ni för det första upprätta ett skriftligt gåvobrev (4:29 och 4:1 jordabalken). I gåvobrevet ska fastighetens beteckning framgå (t.ex. Kyrktorp 1:1), vem som är gåvogivare respektive gåvotagare och era personnummer samt om det är hela din andel i fastigheten som ges bort eller om det endast är en del av din andel. Gåvobrevet måste därefter skrivas under av er två och din namnteckning måste bevittnas av två personer.

Ett gåvobrev kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal .

2. Eventuellt registrering hos Skatteverket

Om ni är gifta måste gåvan registreras hos Skatteverket för att vara giltig (8:1 och 16:2 ÄktB, se även 20:7 10 p JB). Det här görs genom att ni skickar in gåvobrevet till Skatteverket samt betalar en ansökningsavgift på 275 kr.

Mer information om registrering av gåvan finns på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/gavamellanmakar.4.8639d413207905e9480002472.html.

3. Ansökan om lagfart

När ni har upprättat gåvobrevet och, om ni är gifta, när ni har registrerat er gåva, måste din partner söka lagfart för sitt förvärv, dvs. ansöka om att bli inskriven som ägare till fastigheten (20:1 JB).

Mer information om lagfartsansökan finns på Lantmäterimyndighetens hemsida: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/Jag-vill-ge-bort-eller-har-fatt-en-fastighet/.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (513)
2020-10-28 Hur lång är preskriptionstiden för ett svartbygge?
2020-10-27 Vad som utgör byggnadstillbehör
2020-10-26 Störande buller från gym
2020-10-18 Måste originalritningarna följa med när jag övertar huset?

Alla besvarade frågor (85454)