Överlåtelse av andel i fastighet

2018-12-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och mina fyra syskon ärvde vår fars föräldrahem för tre år sedan. Vi äger en femtedel var av fastigheten (byggnader och tomt) och har inga lån på den. Nu vill jag överlåta min andel till mina syskon. Hur går jag smidigast till väga? Vad behöver jag och mina syskon tänka på? Med vänlig hälsning, A
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga äger du och dina syskon 20 % var av fastigheten, inklusive byggnader och tomt. Om det totala värdet är x kr innebär detta att du vill överlåta din andel som är 0,2x, så att dina fyra syskon därmed får dela på din andel. Dvs 0,20x/4 till respektive syskon.

Regler om att överlåta fastighet eller andel i fastighet finns i 4 kapitlet Jordabalken (1970:994).

Överlåta andel i fastighet

Detta kan göras antingen genom köp, byte eller gåva. Jag förmodar att det inte rör sig om ett köp eftersom några närmare belopp inte är angivna. Din fråga tyder snarare på att det handlar om en gåva (4 kapitlet 29 § Jordabalken). Vid gåva används samma formföreskrifter som de som ska tillämpas vid köp.

Detta gör ni därmed smidigast genom ett vanligt överlåtelseavtal, där du överlåter andelarna till respektive syskon.

Formföreskrifterna vid överlåtelse av andel i fastighet

För att fastigheten ska kunna överlåtas krävs alltså att de speciella formföreskrifterna iakttas (4 kapitlet 1 § Jordabalken). Det verkar som att det i ditt fall handlar om en gåva. Då krävs det att ett s k gåvobrev upprättas för att gåvan ska bli giltig. (Handlar det om ett köp upprättas en köpehandling). Gåvobrevet ska innehålla en förklaring av överlåtaren (dig), att respektive del av din andel, dvs din andel delat på fyra, går till dina syskon. Om tanken är att dina syskon ska få lika mycket var av din andel, bör det i brevet tydliggöras att 25 % av din andel överlåts till respektive syskon (4 kapitlet 1 § Jordabalken). Högsta Domstolen har ansett att kravet på överlåtelseförklaring är uppfyllt redan genom att välja ord som bl a säljer, ger eller byter (NJA 1984 s 482).

Precis som tidigare innebär detta att dina syskon efter överlåtelsen kommer att inneha andelarna i fastigheten med samäganderätt (4 kapitlet 8 § Jordabalken).

Få hjälp med att upprätta gåvobrev

Behöver du mer juridisk hjälp med att utforma ett gåvobrev tillhandahåller Lawline en sådan tjänst. Besök; info@lawline.se under rubriken avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2020-05-31 Fråga om ett historiskt dokument och dess inverkan på fastighetsförsäljning
2020-05-29 Kan jag ge bort en belånad fastighet?
2020-05-28 Får min sambo "kasta ut" min son?
2020-05-27 Lamellgardinerna står inte med i köpekontraktet

Alla besvarade frågor (80619)