Överlåtelse av andel i bostadsrätt, sambor

2016-09-21 i Reavinstskatt
FRÅGA
Hej!Jag köpte en bostadsrätt av min bror för ca ett år sedan för 925 000 kr och betalade kontantinsatsen och tog lånet själv. Lägenheten har nu stigit i värde med ca 300 000 kr. Jag och min sambo bor nu i denna bostadsrätt och vi har kommit överens om att hon ska stå på 50% av bostadsrätten och detta för samma pris som jag köpte den för, alltså ingen försäljning med vinst eller förlust.Räcker det med att överlåta 50% i form av gåvobrev och att hon överför 50% av kontantinsatsen plus hälften av summan jag har amorterat?Bör hon även ta över 50% av lånet eller kan det vänta till ett framtida köp av annan bostad?Är detta bästa lösningen skattemässigt eller finns det något annat alternativ?Till vilka behöver man höra av sig till när detta är genomfört?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger så uppkommer ingen skatterättslig vinst om bostadsrätten överlåts till samma pris som du anskaffade den för. Det smidigaste enligt min mening är att ni skriver ett överlåtelseavtal där köpeskillingen utgör ett övertagande av lån motsvarande hälften av köpeskillingen (462 500 kr) som du erlade när du anskaffade bostadsrätten. På detta sätt har din sambo då övertagit en stor del av din lånebelastning, du slipper skatta och din sambo får en del i bostaden.

Andra alternativ finns dock. Ni kan t.ex. skriva ett överlåtelseavtal och sedan skriver din sambo ut ett skuldebrev till dig motsvarande hälften av den summa du köpte bostaden för.

Det alternativ som du föreslog, nämligen att du ska överlåta 50% av bostaden genom gåva och hon sedan ger dig motsvarande hälften av kontantinsatsen och hälften av amortering, kan utlösa vinstbeskattning. Detta då överlåtelsen i sådant fall delas upp i en köp- respektive gåvodel där du bara i köpdelen får dra av anskaffningsutgiften i den mån den förslår på köpedelen. Om du vill veta mer om detta så kan du läsa mitt svar i följande länk: här.

Din sambo bör ansöka om att få bli medlem i bostadsrättsföreningen vid förvärvet. Möjligheterna för föreningen att vägra henne inträde är inte särskilt stora i detta fall.

Vill ni ha hjälp med att upprätta giltiga överlåtelsehandlingar kan vi på Lawline bistå genom vår avtalstjänst. Överlåtelsehandling av bostadsrätt kan upprättas här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Sambon kan inte välja om hon ska bli medlem eller ej eftersom en förutsättning för att bli bostadsrättshavare är att hon ansöker om medlemsskap i föreningen och blir godkänd.
2016-09-22 18:02
I praktiken finns bara en liten möjlighet för föreningen att vägra inträde, eftersom att det är 2 kap. 5 § bostadsrättslagen som blir tillämplig i detta fall. Grunderna för att vägra sambon inträde är begränsade till stadgevillkor om det att för medlemskap i föreningen krävs tillhörighet till viss sammanslutning eller liknande.
2016-09-22 18:22
Helt rätt. Min invändning gällde den del av svaret som sa att "om hon ska ansöka om medlemsskap.....
2016-09-22 18:31
Kommentera
Relaterat innehåll