FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/02/2022

Överlåta vårt hus som gåva till dotter men fortsätta stå för lånet på huset

Hej kan jag och min man ge huset gåva till vår dotter eftersom vi har bara henne och huset har lån så vi tänkte att ge vår dotter huset men vi kan stå för lånet tills vi betalar allt själva hon behöver inte betala något

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är fullt möjligt att du och din man genom gåva överlåter huset till er dotter. Detta förutsätter däremot att särskilda formkrav är uppfyllda.

Formkrav för gåva: Vid gåva av fast egendom krävs det enligt 4 kap. 1§ st. 1 och 4 kap. 29§ Jordabalken (JB) att vissa kriterier är uppfyllda.

1.Gåvobrevet ska vara skriftligt

2.Det ska finnas en upplysning om att gåvogivaren (du och din man) överlåter bostadsrätten i form av gåva till dottern som gåvotagare.

3.Innehålla uppgifter om bostadsrätten som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen ska finnas med och en tydlig beskrivning av hur stor del av bostadsrätten ska överlåtas till dottern.

4.Gåvobrevet ska innehålla samtligas underskrifter.

Dottern måste dessutom ansöka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevets har upprättats, 20 kap. 2§ JB. Här är det krav på att lagfarts ansökan ska styrkas av två vittnen (vilket inte är fallet vid upprättande av gåvobrev även om det är att rekommendera). De enda som inte får vittna är personer under 15 år och de som pga. psykisk störning inte kan ha någon insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.

Det går att överlåta huset och fortsätta stå kvar för lånen. Att ta med sig är däremot att detta inte innebär att banken förlorar sin panträtt. Den kommer kvarstå oavsett om ni eller dottern tar över lånet. Även om du och din man skulle överföra äganderätten av huset innebär inte detta att huset är skyddad mot era fordringsägare. Ifall fordringsägarna begär er i personlig konkurs kan gåvan i upp till tre år gå åter för att täcka era skulder. Att överlåta huset som gåva är därför möjligt, men man ska vara medveten om risken.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000