Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?

Hej,

Min syster äger en lägenhet som mina föräldrar har köpt. Hon har bott där i 2år och vill nu överlåta bostaden till mina föräldrar. Föräldrarna vill äga fastigheten. Bostaden köptes för 720 tkr och är värderad till 850 tkr (2 år senare).

Hur gör man detta på bästa sätt om man vill överlåta ägandet så billigt som möjligt och om det går utan att behöva betala mer?

Finns det några nackdelar för någon part?

Hur fungerar det med skatteverket?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns olika sätt att överlåta en lägenhet. Jag tänkte här gå igenom gåva och överlåtelse till underpris eftersom du undrar om det billigaste alternativet.

Gåva

Skulle din syster överlåta lägenheten som gåva till era föräldrar skulle den vara skattefri på så sätt att inget behöver tas upp till beskattning vid själva överlåtelsen (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot är en skattemässig konsekvens av att ge lägenheten i gåva att gåvomottagaren (föräldrarna) kommer att inträda i gåvogivarens (din systers) skattemässiga situation enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Kontinuitetsprincipen innebär att när gåvomottagaren senare säljer lägenheten kommer de att beskattas inte bara för den värdestegring som skett sedan de blev ägare till lägenheten utan även för den värdestegring som skett sedan din syster som gåvogivare förvärvat lägenheten. Beskattningen av kapitalvinsten övergår alltså på gåvomottagaren, vilket i och med fastigheters stigande värde med tiden kan ses som en kostnad för gåvotagaren. Detta alternativ kan trots detta vara bra i och med att lägenhetens värde antagligen inte stigit något väsentligt under dessa två år och kommer därför inte innebära några större skattemässiga problem.

Överlåtelse till underpris

Din syster kan också välja att sälja lägenheten till era föräldrar. Här uppställs inget hinder mot att sälja fastigheten till underpris dvs. sälja fastigheten till ett pris under marknadsvärde. En försäljning som sker till underpris kallas skattemässigt för "blandat fång" eftersom överlåtelsen delvis är en gåva och delvis innefattar ersättning. I praxis har man konstaterat att försäljning av fastighet till ett pris som är lägre än fastighetens taxeringsvärde innebär att överlåtelsen skall betraktas som en gåva (då uppstår alltså samma skattemässiga konsekvens som gäller vid gåva – dvs. att gåvomottagaren inträder i givarens skattemässiga situation). Vill din syster och föräldrar undvika den effekten bör hon sälja fastigheten över dess taxeringsvärde, vilket innebär att försäljningen behandlas som en vanlig avyttring och din syster beskattas för den kapitalvinst som uppstår. Detta alternativ innebär att dina föräldrar får ett förmånligare pris än om de köpt lägenheten av någon annan på den öppna marknaden.

Sammanfattningsvis är det billigaste alternativet i er situation att din syster överlåter lägenheten som en gåva, trots att det vid en senare försäljning innebär att era föräldrar kommer behöva använda det första förvärvspriset (720 tkr) som anskaffningsvärde vid kapitalvinstskattuträkningen. Om din syster hellre får någon typ av köpeskilling för lägenheten kan hon välja att överlåta fastigheten till underpris.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Linn GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”