Överlåta hyresavtal till inneboende vänner

2016-02-22 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag ska flytta från min hyreslägenhet och mina kompisar som jag bott tillsammans med i 2,5 år skulle gärna vilja ta över kontraktet (de har varit skrivna på adressen hela tiden om det spelar roll). Jag har hört om folk som har bott hos släktingar för att få rätt att överta kontraktet och har fått för mig att 2 år är någon slags magisk gräns.Vad gäller? Har mina kompisar någon rätt att få bo kvar?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om hyresrätt finns i jordabalken (1979:994) (JB) kap. 12, se här. När det gäller överlåtelse av hyresrätt, anges i 32 § att huvudregeln är att hyresvärden måste ge sitt samtycke till att hyresrätten överlåts till någon annan. Ett antal undantag finns till emellertid till denna regel där hyresnämnden kan ge sitt godkännande till överlåtelse även om hyresvärden sagt nej.

I 34 § anges att en hyresgäst, som inte avser att använda sin bostadslägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd ska lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Till gruppen av närstående räknas främst barn, föräldrar, andra nära släktingar, annan som hyresgästen bott med under äktenskapsliknande former, men även personer som hyresgästen annars av särskilda omständigheter kan anses ha ett nära samband till. I ditt fall är det i sådana fall personer som du av särskilda omständigheter anses ha ett nära samband till, även om jag tror att det är tveksamt att detta gäller i ert fall för dig och dina vänner. För att kravet på varaktighet i 34 § ska anses uppfyllt krävs att sammanboendet har varat i minst tre år. För att ni vidare ska kunna räknas som sammanboende ska ni ha haft gemensamt hushåll och använt lägenheten tillsammans.

Sammanfattningsvis är det alltså en skillnad mellan en situation där en nära släkting tar över ett hyreskontrakt och där det handlar om vänner som i ditt fall. Mitt råd är till att börja med att helt enkelt fråga hyresvärden eftersom det är dennes samtycke till överlåtelsen som är huvudregeln, särskilt då jag är tveksam till att 34 § kan tillämpas i ert fall så att hyresnämnden skulle kunna ge er tillåtelse till detta även om hyresvärden skulle säga nej. Jag kan även nämna att om du flyttar ut och låter dina kompisar bo kvar utan att ha fått ett samtycke från hyresvärden, så kan det vara grund för uppsägning av hyresavtalet enligt 42 § 1 st 3 p. Sammanfattningsvis är det alltså hyresvärden som i ert fall förmodligen bestämmer om du får överlåt hyresavtalet eller inte till dina vänner.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1484)
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?
2020-12-31 När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?
2020-12-29 Möjlighet till kortare uppsägningstid
2020-12-29 Uppsägning i förväg av hyreskontrakt på bestämd tid

Alla besvarade frågor (88087)