Överlåta fastighet med överlåtelseförbud?

2017-08-21 i Gåva
FRÅGA
jag har fått en fastighet som gåva av min farfar i gåvobrevet står det;Gåvan skall anses vara gåvomottagarens enskilda egendom ochGåvan får ej pantsättas eller överlåtasmin fråga är; jag vill att min sambo ska vara delägare i fastigheten, kan jag ge honom halva fastigheten som gåva, och han söker lagfart på denna, trots det som står som villkor i farfars gåvobrev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret på din fråga är att det tyvärr inte går. Hade det endast föreskrivits i gåvobrevet att fastigheten skulle varit din enskilda egendom så hade ni kunnat överlåta hälften av fastigheten till din sambo. Dock har din farfar hindrat denna typ av förfarande genom ett villkor i gåvobrevet att fastigheten ej kan pantsättas eller överlåtas. Det är vanligt med sådana förbud mot vidareöverlåtelse som det är fråga om här. En givare vill inte sällan begränsa gåvotagarens befogenheter när det kommer till att förfoga över fastigheten och detta är alltså möjligt.

Angående din vilja och möjlighet att överlåta fastigheten till din sambo talar följaktligen villkoret "gåvan får ej pantsättas eller överlåtas" sitt tydliga språk: att den inte får överlåtas.

Möjligheten för att kunna överlåta fastigheten hade i så fall varit om du hade kunnat få din farfars samtycke. Du kan egentligen inte göra någonting utan hans tillstånd; det framgår normalt av fastighetsregistrets inskrivningsdel vilken typ av förfogandeinskränkningar som en fastighet är belastad med och en eventuell förvärvare, i detta fall din sambo, hade helt enkelt inte kunnat få lagfart på fastigheten om den sålts. Lagfartsansökan kommer inte ens bli beviljad av inskrivningsmyndigheten.

Min rekommendation är att du pratar med din farfar. Annars kommer det vara så att du får äga fastigheten ensam.

Hoppas det var svar på din fråga!

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (727)
2021-07-28 Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)
2021-07-18 Hur kan man komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-07-12 Jag vill överlåta min andel i bostadsrätt genom gåva, hur gör jag?

Alla besvarade frågor (94414)